Už jen jeden měsíc a kousek zbývá do zavedení poplatků u lékaře. Přesto ještě dnes se mezi lékaři najdou tací, kteří dosud nemají jasno, za co a jaké poplatky budou od pacientů vybírat. Dosud nedostali žádné přesné instrukce od ministerstva zdravotnictví.

Lékaři očekávají, že ministerstvo zdravotnictví vydá prováděcí vyhlášku k novému zákonu, která vše objasní. „Chybí přesné instrukce. Zatím si nejsem jist, jak bude vše fungovat v praxi. Například nikdo nestanovil, koho lze považovat za chronického pacienta a koho ne. A času do zavedení poplatků zbývá skutečně jen málo,“ řekl velkošenovský gynekolog Zdeněk Havelka. Doplnil ještě, že očekává nárůst administrativy. „Vůbec ještě nevím, jak úkony budu vykazovat pojišťovně,“ dodal Zdeněk Havelka.

I praktická lékařka Dagmar Cornová potvrdila, že stále nemá jasno v tom, jak vše bude od začátku roku fungovat. „Občas něco zaslechnu ve zprávách v televizi. Poplatky začnu vybírat od 1. ledna, jak to ukládá zákon,“ uvedla Dagmar Cornová.

Někteří pacienti jsou od poplatků osvobozeni. „Přesné instrukce od ministerstva zatím žádné nemáma a ani nevím, kde se to můžu dozvědět. O Návodu na použití českého zdravotnictví jsem slyšela v televizních zprávách, ale zatím jsem ho nečetla,“ řekla Cornová. Doplnila, že pokud bude muset každému pacientovi vystavovat potvrzení o úhradě, administrativa se určitě zvýší.

Žádný problém v zavedení poplatků nevidí děčínská lékařka Jaromíra Bednaříková. O tom, jak bude vše fungovat v praxi se dozvěděla ze zprávy České lékařské komory. I s Návodem na použití českého zdravotnictví je seznámena. „Některé informace v návodu jsou užitečné jiné méně,“ uvedla Jaromíra Bednaříková. Platit u lékaře bude ten, kdo přijde do ordinace a bude vyžadovat ošetření. „Každého pacienta před samotným vyšetřením upozorním, že za to bude platit. Rovněž se postarám o to, abychom umístili do čekárny na nástěnku informace o poplatcích a koho se budou týkat. Pacienty budeme muset poučovat. To je ale součást naší práce. Už dnes se někteří pacienti ptají, jestli už mají platit,“ pokračovala Jaromíra Bednaříková. Doplnila, že se zavedením poplatků souhlasí. Především šedesátikorunový poplatek za pobyt v nemocnicích je správný.