Bývalý fluoritový důl pod Děčínským Sněžníkem se možná stane turistickou atrakcí. Jeskyňáři o vytvoření prohlídkového okruhu už jednali se zástupci chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

„Otázkou zůstává, s jakým ohlasem by se zavedení pravidelných prohlídek setkalo mezi výletníky či návštěvníky Tisé, Sněžníku a dalších známých lokalit Labských pískovců,“ reagoval ředitel republikové správy jeskyní Jaroslav Hromas.

Záměr na zpřístupnění bývalého fluoritového dolu není novou myšlenkou. V minulosti se už několika podobnými návrhy ochránci přírody zabývali. Dokonce vznikla i studie potřebných úprav. „Tu teď máme k dispozici a musíme zvažovat i efektivnost prostředků, které by bylo třeba vynaložit k potřebným úpravám,“ dodal šéf jeskyňářů. Sám by podporoval takovou variantu, aby podzemí navštěvovaly výpravy, které se tam k exkurzi objednají. Zavedení nějakého stálého režimu s pravidelnými prohlídkami by si vyžadovalo totiž rozsáhlejší investice na vybudování potřebného doprovodného zázemí v nejbližším okolí dolu včetně příjezdových komunikací například pro zájezdy, které by tam přivážely autobusy. Chybí tam parkoviště, muselo by dojít k postavení nějaké alespoň menší správní budovy. I když z geologického hlediska patří jeskyně pod Sněžníkem mezi světové unikáty, pro běžného návštěvníka tato výjimečnost nemusí být ničím lákavá. „V jedné chodbě jsou třeba pukliny a jeskyně s výskytem takzvaného optického fluoritu v podloží i nadloží. Vytvářejí se tam zároveň jakési krápníky. Jde prostě o raritu, jakých ve světě mnoho není,“ přidal pohled odborníka bývalý šéf dolu Alois Rittig, který má už několik let na starosti právě bývalou štolu číslo čtyři, kterou by si zájemci mohli prohlížet.