České Švýcarsko by se mohlo v nejbližších letech objevit na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. Byla by to první přírodní lokalita v České republice zanesena v tomto unikátním seznamu. O stejný počin se snaží i němečtí kolegové ze Saského Švýcarska. Od zápisu na seznam UNESCO si region slibuje především zvýšení atraktivity regionu a ekonomický přínos.

Zápisem do seznamu UNESCO se oblast Českého Švýcarska zařadí mezi nejprestižnější přírodní světové lokality. Do seznamu přírodního dědictví patří například světoznámý severoamerický Yellowstonský národní park a proslulý Grand Canyon. O dalším postupu a krocích se v pondělí radili starostové dotčených měst, obcí a organizací na benešovském zámku. Drtivá většina přítomných podpořila úsilí o zápis. I město Děčín podporuje snahu o zápis Českého Švýcarska na indikativní seznam přírodního světového dědictví UNESCO. „Pozitiva i negativa této snahy je v tuto chvíli velmi těžké odhadnout. V každém případě se domnívám, že by tento krok mohl přispět k rozvoji cestovního ruchu a také k propagaci tohoto unikátního území,“ řekl děčínský primátor Vladislav Raška.

Snahy o zápis do seznamu podpořilo i zastupitelstvo města Krásná Lípa. „Podporujeme další kroky. Například i sepsání žádosti pro ministra životního prostředí, aby podnikl kroky k zápisu Českého Švýcarska na čekací listinu,“ řekl starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart.

I Správa Národního parku Českého Švýcarska je přesvědčena, že případný zápis na seznam UNESCO bude mít významné pozitivní dopady. „Může však mít ale i negativní dopady. Riziko spatřujeme především v masovém rozvoji turistického ruchu, který by mohl vést k poškození chráněného území. Proto je potřeba připravit plán řízení rizik a vytvořit předpoklady pro jeho zavedení do praxe,“ sdělil ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Zdeněk Patzelt. Iniciativa o zápis vzešla z německé strany, kdy oblast před několika lety navštívil expert UNESCO.

„Tomu se ojedinělá přírodní lokalita ve střední Evropě líbila natolik, že by podle něj mohla být v seznamu UNESCO,“ uvedl starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart. Doplnil, že němečtí kolegové se už na zápis intenzivně připravují sedmým rokem. V České republice se vytrvale jedná druhým rokem. „Během těchto dvou let se musela zpracovat impaktová studie. To je celkové hodnocení Českého Švýcarska. Uvádí se v něm, zda vůbec lokalita má na to, aby mohla být do seznamu zapsána,“ vysvětloval starosta Zbyněk Linhart.

Zápis do světového přírodního dědictví UNESCO trvá několik let. Navíc musí být přípravné práce koordinovány společně s německou stranou, aby chráněná lokalita Českosaské Švýcarsko mohla být zapsána společně.

„Počítám, že to bude trvat minimálně tři roky. Českosaské Švýcarsko by mohlo být v seznamu nejdříve v roce 2010,“ dodal starosta Zbyněk Linhart.