Vsituaci podobné bankrotu neprosperující firmy se ocitla Dobrná. Uzamčené dveře radnice, která je kvůli neplacení dodávek skoro měsíc bez elektřiny, je zřejmě tím nejmenším zlem. Podstatně horší je uvalení exekuce na prakticky veškerý majetek obce, která má zablokovaný i bankovní účet.

„Dobrná se topí vmilionových dluzích a zatím nevíme, jak se ztěch těžkostí dostat. Marně jsme zatím žádali o poskytnutí úvěru. Těch možností, jak chod obce vrátit knormálu, už moc nemáme,“ posteskla si Libuše Šrámková, kterou zastupitelé pověřili řízením obce. Nevděčné role se ujala po odvolaném starostovi Martinu Forró. Děčínský soud mu za zneužití pravomoci veřejného činitele se způsobenou škodou většího rozsahu vyměřil vpolovině letošního října tříletý trest odnětí svobody spodmíněným odkladem na stejně dlouhou dobu.

„Věřím tomu, že bychom ty problémy byli schopni vyřešit. Tedy za předpokladu, že by dál pracovalo zastupitelstvo vtom složení, vjakém bylo původně zvoleno,“ reagoval Forró. Dodal, že poskytnutí úvěru obci bylo na dobré cestě.

Podobná tvrzení ale považují za nehoráznou drzost lidé, kteří už dříve poukazovali na svérázné hospodaření bývalého starosty. „Bohužel, dřívější rozložení sil vzastupitelstvu bylo takové, že měl vždycky požehnání ktomu, aby sobecními penězi nakládal, jak se mu zachtělo. A podle toho to také dopadlo,“ reagoval zastupitel Josef Čech, který se netají tím, že patřil knejčastějším kritikům exstarosty.

Největším závazkem obce zůstává neuhrazení prací na budování vodovodu. Bývalý starosta výstavbu nechal zahájit i přes to, že neměl jistotu získání dotace ani jiných zdrojů financování. Původní čtyřmilionová fakturace na této stavbě kvůli penalizačním poplatkům už překročila šest milionů korun. Obec musí také doplatit neodváděné zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance a vyrovnat další dluhy. Momentálně ale nemá zčeho. Nemůže počítat ani sfinanční pomocí krajské samosprávy.

„Ústecký kraj se vminulosti nepodílel na řešení zadluženosti obcí vregionu a nemůže činit výjimku ani vpřípadě Dobrné. Obci bylo doporučeno využít vpřípadě závazků vůči státu zákonné možnosti o prominutí dluhů. Hejtman Jiří Šulc nabídl roli prostředníka při jednáních o sloučení nebo připojení kjiné obci,“ uvedl František Janačík z kanceláře ústeckého hejtmana. Jednou zdoporučovaných variant řešení ekonomických potíží Dobrné bylo připojení kDěčínu.

„Je to úvaha, které bych se osobně nebránil, ale je to především věcí rozhodnutí samotného vedení obce Dobrná,“ reagoval děčínský primátor Vladislav Raška. V Dobrné podobnou alternativu považují až za jednu zkrajních možností. Zatím ještě hledají zastupitelé jiné možnosti, jak obec dostat zdluhů. Bude to ale složitá cesta. I vzhledem ktomu, že některými kapitolami hospodaření obce za éry bývalého starosty se zabývá hospodářská kriminálka. Bez ohledu na její vyšetřování hrozí obci další nové problémy.

„Zatím došlo kzastavení dodávek elektřiny do sídla obecního úřadu. Pokud Dobrná nevyrovná ve stanoveném termínu ostatní dluhy, dojde i na přerušení dodávek vdalších odběrních místech,“ uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro Severní Čechy Soňa Hendrychová. Obci tak hrozí, že se například po vypnutí veřejného osvětlení ponoří do tmy. Dodávky do místní školy naštěstí zatím kúhradě převzala ZŠ vsousedním Huntířově. Běžný chod mateřské školy se přitom daří udržovat i díky vstřícnosti některých sponzorů a rodičů.

„Nejhorší na tom je, že bývalý starosta se svěřenými penězi hospodařil bez jakékoli zodpovědnosti. Utrácel, jak se mu zamanulo, přivedl obec kbankrotu a zřejmě mu ani teď nevadí, jaké škody tady napáchal. Je to nepochopitelné,“ tvrdil bývalý místostarosta Miroslav Holada. Ten se své funkce vzdal loni vlétě, protože už nemohl dál snášet svérázné praktiky hospodaření dnes už bývalého starosty.

Průběh celé kauzy:

Studny vysychají, proto obec postaví vodovod


(srpen 2006)

Několik posledních deštivých dnů sice nepřidalo možná na náladě dovolenkářům, ale lidem v místech, kde začali mít nedostatek vody, svitla naděje na zlepšení situace. Studny totiž začaly vysychat stále více.

„Se stejným problémem se v letošním parném létě potýkali a možné ještě budou potýkat i obyvatelé naší obce. S vodou musí šetřit více, než jindy. Příští rok by ale měl být podobným těžkostem konec,“ hlásil očekávaný obrat k lepšímu starosta Dobrné Martin Forró.

Obec se totiž pustila do výstavby nové vodovodní sítě. Jde o jednu z vůbec nejrozsáhlejších investic na území Dobrné v posledních letech. Vyžádá si zhruba sedmadvacet milionů korun a podstatnou část nákladů se podaří uhradit z dotačních programů.

„Ovšem nemalý podíl zůstal i na obci. Musíme přidat necelých sedm milionů korun. Část peněz jsem získali prodejem obecních pozemků a obec si také vzala úvěr, abychom tuto investici mohli financovat,“ dodal starosta.

Současný postup budování vodovodu v délce zhruba šesti kilometrů dávají naději, že práce se podaří dokončit v předpokládaném termínu na jaře. A to včetně vodojemu a dalších doprovodných staveb. Problémy s nedostatkem vody se tedy v Dobrné příští léto už nebudou opakovat. Tedy všude tam, kde budou na obecní vodovod domácnosti napojené.

Potíže s vysychajícími studnami mají lidé v Dobrné zhruba čtyři roky. Proto se vybudování nové vodovodní sítě stalo prioritou i za cenu, že se obec musela kvůli vzetí úvěru zadlužit.

Dobrná vodovod nepostavila, ale už teď se topí v dluzích


(únor 2007)

Sílí obavy, že obec může kvůli zadluženosti přijít o některý majetek

Dost velké rozpaky vzbuzuje výstavba vodovodu, do které se před časem pustila obec Dobrná. Její zahájení začalo totiž poněkud nešťastně. Bez jistoty poskytnutí státní dotace.

„Přitom jde o akci, která si vyžádá skoro sedmadvacet milionů korun. Nejenže na začátku výstavby obec potřebné peníze vůbec neměla, ale navíc už tehdy vykazovala třímilionový dluh. Firma, která se do vodovodu pustila, odvedla práce za čtyři miliony. Zaplaceno nedostala a tak se stavba zastavila. Celková zadluženost Dobrné už překročila sedmimilionovou hranici,“ rekapituloval tamní zastupitel Josef Čech.

Letošní rozpočet přesahuje devět milionů korun. Figuruje v něm i pětimilionový úvěr. „Chceme tyto peníze využít na financování první etapy vodovodu,“ tvrdil starosta Martin Forró, Co se ale bude dít dál, pokud zadlužená obec nezíská ani úvěr ani státní dotaci, to přesvědčivě říci nedokázal. Připustil jen možnost úpravy rozpočtu a omezení některých výdajů. Jakých, to neřekl.

Opoziční zastupitelé považují hospodaření obce přinejmenším za neprůhledné. Tvrdí, že starosta není ochoten řadu dotazů k vynakládání peněz na nejrůznější akce vysvětlit. Těm neodbytným, kteří se o hospodaření zajímali přímo v jeho pracovně, ukázal dveře.

Takovému nařčení se Martin Forró brání. „Nepamatuji se, že by se něco podobného stalo. Každý má možnost dozvědět se, co vědět chce,“ dodal. Když se Děčínský deník zajímal o konkrétní výše stávajících dluhů například za svoz komunálního odpadu, za žáky dojíždějící do škol v jiných místech a také o to, jestli je možné vidět žádost o dotaci na stavbu vodovodu, pan starosta pouze oznámil, že nějaké závazky obec má a žádost leží na ministerstvu zemědělství.

„Raději jsem z funkce loni v červnu odstoupil. Přestávalo se mi líbit, jak svérázně si pan starosta počíná. A to nejen v hospodaření s obecními penězi, ale i ve vztahu k některým kolegům zastupitelům. Zpočátku jeho starostování jsem mu fandil a některé chyby i kvůli jeho mládí omlouval. V poslední době jsem ale určitou jeho aroganci už omlouvat nedokázal,“ svěřil se bývalý místostarosta Miloslav Holada.

Dobrná není zrovna v jednoduché ekonomické situaci. Mohou se vyplnit i obavy, sdílené některými lidmi, že obec může kvůli dluhům přijít o některý majetek. Třeba o budovu mateřské školy nebo sídlo obecního úřadu. Policie také ještě neuzavřela své šetření v případě, kdy obec začlenila do svého rozpočtu sedm set tisíc korun, které jedna firma poukázala jako jistinu ke své přihlášce do výběrového řízení na stavbu vodovodu. Firma vybraná nebyla, ale peníze zpátky nedostala.

Dobrná nezaplatila elektřinu a tak se obec ponořila do tmy

(srpen 2007)

Lidé v Dobrné se musí smířit s tím, že nejspíš až do konce září se pozdě večer domů budou vracet nebo brzy ráno ze svých domů odcházet pod zhasnutými lampami veřejného osvětlení. Do tmy se Dobrná ponořila už před několika týdny.

„Bohužel, nedokázali jsme včas vyrovnat dvousettisícový dluh, který obci vyměřila Severočeská energetika za loňskou spotřebu. Kvůli opožděné platbě došlo následně k přerušení dodávek elektřiny do zařízení, u kterých jako odběratel figuruje obec,“ vysvětlil nastalé potíže starosta Martin Forró. Dodal, že na stávajícím vedení veřejného osvětlení bude nutné udělat rekonstrukci. Kvůli zastaralé síti je prý příliš velká spotřeba elektřiny.

Místním lidem se vyhlídky na to, že se ještě několik týdnů bude Dobrná utápět ve tmě ale nelíbí. „Už před nějakými třemi týdny nám pan starosta oznamoval, že s úhradou elektřiny je všechno v pořádku a začne se svítit. Jak je vidět, zůstalo pouze u slibů,“ rozčilovala se Marie Fričová. „Taky tady došlo k vykradení dvou chat. Těžko ale dávat nefungující veřejné osvětlení do souvislosti s tímto vloupáním,“ zauvažovala obyvatelka Dobrné.

Jestli už skutečně došlo k úhradě dluhů za elektřinu a energetikům tak nic nebrání v tom, aby dodávky obnovili, nebylo možné ověřit. „Chráníme práva našich zákazníků a podobné konkrétní informace skutečně neposkytujeme,“ vzkázala mluvčí skupiny ČEZ pro severní Čechy Soňa Hendrychová.
Přerušení dodávek elektřiny se v první fázi týkalo hned několika objektů ve vlastnictví obce včetně sídla radnice. Škola, školka a místní vodárny napojené prý na elektřinu jsou. „Pokud ale vím, obecní úřad zůstává stále bez dodávek,“ tvrdila Marie Fričová.

 

Starosta Dobrné dostal podmínku


(říjen 2007)

Děčínský soud odsoudil Martina Forró na tři roky vězení s odkladem na tři roky za to, že obec utratila sedm set tisíc korun, které jí ale nepatřily

Ke tříletému odnětí svobody s podmínečným odkladem na tři roky odsoudil včera děčínský soud starostu obce Dobrná Martina Forró. Dopustil se trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a způsobil tak škodu značného rozsahu.

„Předmětem žaloby byla částka sedm set tisíc korun, kterou obci jako jistinu ke své přihlášce do výběrového řízení na stavbu vodovodu poskytla akciová společnost SMP CZ Praha. Té obec nakonec zakázku nezadala, ale svěřené peníze ani nevrátila. Odpovědnost za to nese pan starosta. Jako veřejný činitel vykonával svoji pravomoc způsobem odporujícím zákonu a poškodil tak pražskou firmu. Ta poskytnutou částku musí po obci vymáhat cestou občansko právního sporu,“ vysvětlila děčínská soudkyně Iva Najbrtová.

Pravomocně uložený trest je na spodní hranici zákona. Dobranskému starostovi hrozilo podle příslušného paragrafu až deset let vězení. „Soud přihlédl k tomu, že pan obžalovaný projevil svoji lítost nad tím, co se stalo. Nebyl nikdy soudně trestán a zejména jsem přihlédla k tomu, že peníze nepoužil ve svůj prospěch, ale zajišťoval jimi běžné potřeby a chod obce,“ dodala soudkyně.

Právě tyto argumenty se staly i základem starostovy obhajoby. „Sám jsem se nijak neobohatil, předpokládal jsem lepší daňové i další příjmy například z prodeje pozemků, ze kterých pak budeme moci peníze firmě vrátit. Bohužel, tenhle předpoklad se nenaplnil i v zhledem k některým dalším ekonomickým těžkostem obce,“ připomněl po včerejším vynesením rozsudku Martin Forró. Připustil, že zřejmě co nejdříve nabídne svoji rezignaci. První příležitost vzdát se funkce starosty měl už včera večer na zasedání obecního zastupitelstva, které se ale v Dobrné uskutečnilo po uzávěrce vydání Deníku.

„Myslím, že pan starosta projevil lítost nad tím, co se stalo, vyloženě účelově. Zřejmě nechtěl, aby u soudu vypovídali svědci. Dobře věděl, že kdybych svědčila například jako bývalá ekonomka radnice já, argumentovala bych tím, že bylo ve finančních možnostech svěřenou kauci vracet poškozené firmě alespoň ve splátkách,“ poznamenala Hedvika Čechová.

Svérázné rozhodování pana starosty o tom, na jaké investice se obec zaměří a které výdaje upřednostní, se v Dobrné nelíbí opozičním zastupitelům. „Neměli jsme ale šanci prosadit jakoukoli změnu, která by vedla k lepšímu hospodaření obce. Lidé z kandidátky pana starosty nás vždycky přehlasovali,“ uvedl zastupitel Josef Čech.

Své funkce ještě před uplynutím konce volebního období v roce 2006 se vzdal býval místostarosta Miloslav Holada. Hlavním důvodem jeho rezignace byl právě přístup starosty k hospodaření. „Je nepoučitelný. Mockrát jsem mu říkal, že obec není jeho firma a že musí hospodařit rozumněji. Nedal si říci a tak jsem raději odstoupil,“ připomněl bývalý místostarosta. „Pokud pan starosta teď dá svoji funkci k dispozici, a on by to udělat měl, protože nechceme v čele obce odsouzeného člověka, jeho nástupce docela lituji předem, Zdědí dluhy a závazky, se kterými bude hodně těžké se vypořádat,“ dodal Holada.

Dobrná hledá cestu, jak se zbavit dluhů


(říjen 2007)

Starostenský post v Dobrné zůstane zřejmě ještě nějakou dobu neobsazený. Na svém čtvrtečním zasedání tamní zastupitelé diskutovali především o tom, jak zbavit obec zhruba desetimiliónového dluhu. Vznikl v době, kdy v čele Dobrné stál Martin Forró. Před dvěma týdny mu za trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele se způsobenou škodou většího rozsahu děčínský soud uložil tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na stejně dlouhou dobu.

„Starostu jsme sice bezprostředně po vynesení rozsudku odvolali, ale kvůli tomu, že dopustil nebo velkou měrou i sám zavinil neuvážené hospodaření se svěřenými finančními prostředky se teď obec topí v dluzích. Nebude lehké se z nich vyhrabat,“ tvrdil zastupitel Josef Čech, který patřil k nejčastějším kritikům odvolaného starosty.

Největší část dobranských dluhů tvoří nezaplacené práce na stavbě místního vodovodu. Narůstáním penále se dluh z původních čtyř vyšplhal až na více než šest milionů korun. Vedle vyrovnání dalších závazků musí obec vracet také sedm set tisíc korun firmě, která peníze na účet Dobrné složila jako jistinu k výběrovému řízení. Zakázku nezískala a peníze zpátky nedostala. Obec je prostě utratila.

„Ocitli jsme se v hodně svízelné situaci. Musíme napravovat chyby odvolaného starosty a zabránit dalším škodám nebo sankcím, které hrozí třeba neplacením zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance obce. Nevyrovnané přitom zůstávají další závazky, jejichž přesný rozsah odhalí audit hospodaření obce,“ vyjmenovala některé z těžkostí Libuše Šrámková, kterou zastupitelé pověřili řízením obce. Dodala, že radnice uvažuje o umoření vzniklých dluhů bankovním úvěrem. Obec už také požádala o pomoc v řešení obtížné finanční situace krajskou samosprávu. Na zvolení nového starosty mají v Dobrné čas ještě skoro půl roku.

Odsouzeného starostu v Dobrné odvolali


(říjen 2007)

Starostou Dobrné už není Martin Forró. Z funkce ho na svém čtvrtečním večerním zasedání odvolali místní zastupitelé. Stalo se tak jen několik hodin poté, kdy děčínský soud bývalého představitele obce pravomocně odsoudil k tříletému odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři roky. Dopustil se trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a způsobil tak škodu značného rozsahu. Šlo o částku sedm set tisíc, kterou na účet obce jako jistinu k přihlášce do výběrového řízení na stavbu místního vodovodu složila jedna pražská firma. Zakázku ale nezískala a obec peníze nevrátila.

„Původně jsme se měli na svolaném zasedání zabývat jinými záležitostmi života obce. Nakonec ale po schválené změně se jediným bodem jednání stalo tajné hlasování o dalším setrvání nebo odvolání pana starosty z funkce. Pro odvolání se vyslovilo šest z osmi přítomných zastupitelů,“ informoval zastupitel Josef Čech.

Dobranské zastupitelstvo zároveň pověřilo dočasným řízením obce Libuši Šrámkovou, zvolenou do zastupitelstva v loňských komunálních volbách z kandidátky sdružení nezávislých kandidátů Za samostatnou obec. Za dva týdny budou zastupitelé v Dobrné rozhodovat o definitivním obsazení starostenského postu. Odvolaný starosta už odevzdal klíče od sídla obecního úřadu a v příštích dnech bude předávat i samotnou úřední agendu.