Den centra sociálních služeb. Tak se jmenuje akce, která se dnes odpoledne uskuteční v děčínském kulturním domě Střelnice. Hlavním cílem Centra sociálních služeb v Děčíně je poskytnout pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci v oblasti sociální péče, prevence a poradenství. Základní cílové skupina, pro které je pomoc určena, je velmi široká, od seniorů až po drogově závislé. „Naše pomoc a podpora jsou poskytovány v souladu s individuálními potřebami osob v nepříznivé životní situaci, přičemž naše pomoc působí na osoby aktivně,“ řekla tisková mluvčí centra Petra Ludwigová. Dodala, že jde především o to, pomoct se začleněním a návratem do běžného života.

Větší šanci zúčastnit se například kulturních a společenských akcí ve městě, dopravit se za rodinou, přáteli nebo si zajet nakoupit by měl seniorům dát projekt s pracovním názvem Senior taxi, který na rok 2008 Centrum připravuje. Na základě podnětu, který vzešel od samotných obyvatel domů s pečovatelskou službou, zaměstnanci Centra sociálních služeb začali pátrat po tom, jak naplnit tyto a podobné potřeby svých klientů. V říjnu byla zahájena anketa, zda si senioři tuto službu přejí a jejíž výsledky mají podložit další kroky, mezitím probíhají jednání o možném dopravním prostředku. „Mnozí z klientů, jsou natolik hendikepování, že běžná hromadná doprava je pro ně nedostupná,“ doplnila Ludwigová.

V rámci Senior taxi jde o přepravu osob zdravotně postižených, seniorů, které využívají služeb Pečovatelské služby, Domova pro seniory, Domina Děčín, Domova pro osoby se zdravotním postižením. Při volné kapacitě vozu půjde také o přepravu seniorů a tělesně či zdravotně hendikepovaných občanů města. Služba bude poskytována na objednávku a za úhradu. Úhrada za poskytnutou službu se bude pohybovat v nižších cenách za kilometr, než je u běžné taxislužby. Přepravu bude zajišťovat školený řidič, v případě potřeby, se zkušenou pečovatelkou. Automobil bude speciálně vybaven manipulační technikou pro zdravotně postižené k usnadnění nástupu do vozu a k pohodlné vlastní přepravě.