Do zásobování Šluknovska pitnou vodou by v budoucnu měly vedle povrchových nádrží a přehrad výraznější měrou promlouvat i podzemní zdroje. Směřují k tomu průzkumné práce, při nichž pověřené týmy odborníků zjišťují vydatnost těchto zásob v oblasti Krušnohoří a na severu Děčínska.
„Cílem je vytvoření jakýchsi hydrologických map, které budou na základě uskutečněných sond a dalších získaných poznatků poskytovat přehled o tom, jak vypadá vodohospodářská situace v jednotlivých místech zkoumaného území,“ vysvětlil hydrogeolog Vratislav Nakládal. Je jedním z řady odborníků, kteří se do zpracování studie zapojili.

Zhodnocení vodohospodářské situace si v rámci projektu financovaného z Evropské unie objednal Ústecký kraj. „Stejně tak, jako máme zpracovanou studii silnic druhé a třetí třídy nebo plán odpadového hospodářství, vznikne i dokument, ve kterém budou shromážděné podklady pro kvalifikované budoucí rozhodování ve vodoprávním, územním a nebo stavebním řízení,“ uvedl už při zadání prací na projektu náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Fiala. Integrovaný systém využití a ochrany povrchových a podzemních vod má přeshraniční dosah. Týká se vodohospodářské bilance nejen na českém území podél státní hranice s Německem, ale i vymezených lokalit na saské straně.

„Naše město momentálně žádné vážnější problémy s pitnou vodou, kterou odebíráme z přehradní nádrže Chřibská, nemá. Jenže právě tady páteřní vodovod končí a už před časem se začaly některé další místní samosprávy dožadovat posílení zásobovacího zdroje i do jejich obcí. Prostřednictvím sdružení Sever jsme vyvolali jednání, aby došlo k posílení zásobovací větve ze Šluknova přes Velký Šenov hlavně do Mikulášovic, kde s vodou mívají neustálé problémy. Jestliže by zpracovávaná studie Ústeckého kraje přispěla k řešení této situace, pak by to byl pro zdejší oblast určitě přínos. Ale žádné bližší informace o tomto projektu osobně nemám,“ tvrdil šluknovský starosta a šéf Sdružení obcí Šluknovska Milan Kořínek. Podle stávajících zjištění se jako nejperspektivnější pro budoucí využití jeví podzemní zdroje vody severovýchodně od Rumburku. „Například pod Jiříkovým byly dříve vrty, které se dají nejen obnovit, ale dokonce je možné zvýšit jejich intenzitu. Podobně je tomu i v některých dalších místech včetně Mikulášovic,“ uvedl hydrogeolog Vratislav Nakládal.