„Rada města na svém říjnovém zasedání schválila pronájem pěti rodinných hrobek na hřbitově Folknáře,“ uvedla mluvčí děčínského magistrátu Barbora Vechová. Na odboru místního hospodářství a majetku města si už bližší informace k nabízenému pronájmu také vyžádali první zájemci.
„Zatím byli jen zvědaví na to, v které části hřbitova se hrobky nacházejí. Dostali mapku s vyznačením přesné polohy a mohou se tak seznámit se stavem nabízených hrobek,“ poznamenala Dana Machtová, která se na magistrátu zabývá správou pohřebišť.

Folknáře jsou zatím prvním ze sedmi děčínských hřbitovů, kde došlo ke kompletnímu zhodnocení stavu hrobek, které zůstávají opuštěné a nebo se k nim nikdo nehlásí. „Požádali jsme o spolupráci i děčínské archiváře, kteří mají možnost z historických podkladů zjistit bližší údaje k rodinám uváděným na zhruba třiceti hrobkách,“ dodala úřednice magistrátu.

Mnozí děčínští starousedlíci si možná vybaví i to, že před nějakými čtyřiceti roky tehdejší vedení Děčína neváhalo poslat na folknářský hřbitov buldozer. „Viděl jsem i fotografii zachycující, jak stroj likviduje hroby pochovaných Němců. I tak tam ale jsou hrobky, které si zaslouží, aby zůstaly zachované a aby o ně město i nadále pečovalo.Patří ke koloritu tohoto ani ne sto let starého hřbitova,“ vysvětlil děčínský archivář Petr Joza. Posouzení stavu hrobek iniciovalo samotné město Děčín.

„Takový přístup je určitě chvályhodný. Podobné mapování v nejbližší době uskutečníme na Škrabkách. Tam jsou hrobky, které osobně považuji za unikátní sochařská díla a některé z nich bych chtěl navrhnout k prohlášení za památky,“ dodal Petr Joza.

Přestože si v minulosti majetnější rodiny nechaly postavit na hřbitovech v Děčíně finančně nákladnější hrobky, mnohé z nich potkala zkáza. „Jeden z původních městských hřbitovů se rozkládal v oblasti dnešní Riegrovy ulice, v místech, kde se rozkládá areál mateřské školy,“ připomněl jednu z kapitol děčínského pohřebnictví šéf děčínské pobočky litoměřického Státního oblastního archivu Otto Chmelík. Pronájem některé z pěti hrobek momentálně nabízených k dalšímu užívání bude ve srovnání s poplatky za běžná hrobová místa přece jen o něco dražší. „Za čtvereční metr zaplatí pronájemce 109 korun ročně. Takže celková roční částka by se mohla pohybovat okolo tisíce, maximálně až půldruhého tisíce korun,“ informovala správkyně pohřebišť. Prvotní náklady na užívání hrobek mohou být ale přece jen vyšší. Město musí v případě tamních ostatků nechat zajistit jejich vyzvednutí a pohřbení. Na Folknářích se také objevuje spodní voda a pokud by v dotčených hrobkách byla, muselo by dojít k jejímu odčerpání. „Veškeré tyto náklady by město naúčtovalo pronájemcům,“ uvedla Dana Machtová.