Třicet diplomů a cen předal starosta obce Kytlice Josef Janouškovec žákům ZŠ Česká Kamenice. Tamní školáci se totiž zapojili do výtvarné soutěže Kytlický vodník, kterou radnice vyhlásila u příležitosti 250. výročí vzniku obce. „Nejzdařilejší práce ohodnotili výtvarníci, kteří v Kytlicích žijí a tvoří. Keramická i výtvarná díla našich žáků zdobila prostory bývalé kytlické školy po celé dva měsíce a byla součástí výstavy nazvané Genius loci,“ vysvětlila učitelka českokamenické ZŠ Věra Bauerová.