Učňové Střední školy řemesel a služeb v Děčíně ještě dnes v Kultruním domě Střelnice v Děčíně předvádějí, co se během studia naučili.
Škola si od akce slibuje, že se v tom nejlepším světle předvede obyvatelům Děčína. Součástí přehlídky je pokus o zápis do knihy rekordů. Na ten budou dohlížet členové agentury Dobrý den. Studenti, kantoři i veřejnost se pokusí vytvořit rekord v délce dezertu. Dnes odpoledne by se všichni zúčastnění měli dozvědět, zda se jim podařilo překonat rekord stávající, jenž je dvaačtyřicet metrů.