Dostat se vlakem z Dolní Poustevny do Děčína místo více než dvouhodinového trmácení s několika přestupy za necelou hodinu bez přestupování, není zbožným přáním, ale reálnou nadějí. Směřuje k tomu projekt propojení české a německé železnice v saském městečku Sebnitz.
„Už je vydané stavební povolení na železniční přejezd přes místní komunikaci a předpokládá se zahájení těchto prací na jaře příštího roku,“ uvedl starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemelka. Připomněl, že město se už mohlo seznámit také s technickou dokumentací plánovaných prací. Ty zajišťuje Správa železničních cest a budou se týkat výměny kolejí, vybudování nových nástupišť a dalších prací v souměstí Dolní Poustevna-Sebnitz.
Studii všech nezbytných úprav už před časem zpracoval pověřený tým odborníků z Technické univerzity v německých Drážďanech. Dokument vymezuje posloupnost prací a navazuje na dřívější mezivládní úmluvu z roku 2004, kdy se česká a německá strany dohodly na zprovoznění železničního hraničního přechodu.
„Státní fond dopravní infrastruktury pro zásahy na české straně vyčlení dvacet milionů korun,“ vysvětlil tajemník Hospodářské a sociální rady děčínského regionu Vladimír Špinar. Dodal, že německá strana má na plánované investice získat tři miliony eur z evropských dotačních fondů. Podle stávajícího projektu se první fáze obnovení železničního provozu na obou stranách hranice ale bude týkat zatím jen dopravy na trase Dolní Poustevna-Sebnitz. Cílem ale je vytvoření jakési páteřní okružní trati, která bude spojovat Šluknovsko s Děčínem přes německé území.
„Šlo by o podstatně rychlejší spojení oproti jízdě vlakem po stávajících českých trasách. Jenže v současné době nemáme žádné bližší údaje k tomu, jak záměr pokročil,“ uvedl Jiří Rak, manažer obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Ta spolu s dolnopoustevenskou radnicí iniciovala železniční propojení jako projekt rozvoje cestovního ruchu na obou stranách hranice. „Z údajů, které jsem se dozvěděl na krajské samosprávě na německé straně, bohužel zatím spíše vyplývá to, že k uskutečnění tohoto projektu podle našich představ v nejbližším období zatím nedojde,“ dodal Jiří Rak.
Přípravné práce k zahájení výstavby už dospěly do další fáze. „Rada Ústeckého kraje se bude na svém dnešním zasedání zabývat stanoviskem k vydání integrovaného povolení k této stavbě. Samotné řízení vede ministerstvo životního prostředí,“ vysvětlil František Janačík z oddělení tiskových informací kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.