Začlenění České republiky do schengenského prostoru si sebou přinese i fakt, že už nebudou na společných hranicích s okolními státy běžné, ale spíše jen namátkové kontroly. Cizinecká a pohraniční policie tedy nebude potřebovat tolik lidí, jako dříve. Redukce početních stavů této policejní složky ale nemusí nutně znamenat odchod strážců zákona do civilu. „Těm lidem bylo nabídnuto, že mohou přejít do našich služeb. Záleží jen a jen na jejich rozhodnutí, jestli této možnosti využijí a nebo ne,“ vysvětlila ředitelka děčínského okresního ředitelství Policie České republiky Alice Kopecká. O kolik lidí z pohraničních oddělení jednotlivé policejní složky v regionu nakonec posílí, není ještě definitivně rozhodnuto. „Policejní kontroly na hranicí nezmizí ze dne na den. Tomu bude odpovídat i postupná redukce početních stavů,“ upozornila už před časem mluvčí ústeckého oblastního ředitelství Cizinecké a pohraniční policie Eva Jaklová. Policisté, kteří dosud pracovali přímo na hranicích, se mohou nově uplatnit v hlídkové službě, v dopravním družstvu při dohledu nad silničním provozem a někteří budou působit na obvodních odděleních v jednotlivých obcích a městech přímo na hranici nebo v její blízkosti.
„Tabulkově půjde o zhruba sedmdesát míst. Ty počty se ale neustále mění,“ připomněla děčínská policejní ředitelka.
Jednou z nejvýraznějších změn oproti stávajícímu uspořádání bude zrušení obvodního oddělení PČR v Ludvíkovicích. Tam policie nemá vlastní budovu a musí hradit nájem v užívaném objektu. Proto se sídlem nově vytvořeného obvodu stane Hřensko. Na tamním hraničním přechodu je k tomu vhodné zázemí. „Požádali jsme ministerstvo vnitra o převod tamní budovy do naší správy a původně jsme tuhle změnu chtěli uskutečnit už k prvnímu lednu příštího roku. To ale nebude technicky uskutečnitelné a proto by se tak mělo stát v pozdějším termínu, zřejmě od počátku února,“ poznamenala Alice Kopecká. Zatímco stávající ludvíkovický obvod má dvanáct policistů, v nově vytvořeném hřenském oddělení by jich mělo být celkem dvacet. Změnu systemizace ale musí schválit ministerstvo vnitra „Zřízení nové policejní služebny v naší obci bude určitě přínosem pro větší bezpečnost, klid a pořádek,“ tvrdil starosta Hřenska Josef Černý. Podobně reagovali i představitelé dalších obcí a měst, kde se počítá s posílením početních stavů strážců zákona. V Dolní Poustevně se v době, kdy tam běžně fungovala celní služba a pohraniční policie, pohybovalo denně okolo třiceti uniformovaných mužů a žen. Rušení působnosti těchto složek by mohlo mít negativní dopad na bezpečnostní situaci ve městě. „Právě toho se poněkud obáváme. Spádově patříme pod velkošenovské policejní obvodní oddělení a předpokládám, že i tam dojde k takovému posílení, které umožní i pravidelný dohled nad klidem a pořádkem v našem městě,“ upozornil dolnopoustevenský starosta Miroslav Jemelka.