Už jen měsíc a půl mají řidiči na to, aby požádali o výměnu svých starých řidičských průkazů. Jejich naději, že záležitost zvládnou s pomocí České pošty a notáře, zhatilo rozhodnutí ministerstva vnitra a dopravy.
„Navržený postup zasílání žádostí by měl celou řadu slabin, včetně potřeby dále komunikovat s žadatelem v případě, že zašle neodpovídající fotografii, že v jím odeslané žádosti budou chyby atd. Jasné také není, zda by příslušné úřady zvládly „předvyplnění“ formulářů, které by se lidem rozesílaly,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.
Proti nápadu se stavěly i samy obecní a městské úřady. „Pokud vím, tak velká většina byla proti, bylo by skutečně spojené s plnou řadou problémů,“ poznamenala Miroslava Višínová vedoucí oddělení správních agend děčínského magistrátu.
Řidiči, kteří si sem půjdou průkazy měnit, mohou chodit denně. Magistrát totiž rozšířil úřední hodiny na každý den v týdnu. „V pondělí a ve středu máme okénka otevřená od osmi do sedmnácti, v úterý do patnácti a ve čtvrtek a pátek do třinácti,“ pozvala zapomnětlivé řidiče Višínová.
Úředníci se domnívají, že někteří lidé si pro nový průkaz nepožádají vůbec. „Protože se počet vydaných řidičských průkazů v republice v poslední době oproti minulým měsícům o něco zvýšil, zhruba šestnáct tisíc v minulém týdnu oproti průměrným deseti tisícům v říjnu, zájem řidičů není tak masivní, že by na většině úřadů vyvolával nějaké zásadní potíže. Důvodem je s velkou pravděpodobností fakt, že velká část řidičů, kteří by si řidičský průkaz měli vyměnit, už prostě neřídí a tudíž si ani o výměnu nepožádají,“ vysvětlil mluvčí Hanzelka. V takovém případě by starý průkaz měli odevzdat. „Mohou ho kdykoliv odevzdat na oddělení správních agend na přepážce řidičských průkazů.
Pokud řidiči opomenou o výměnu požádat, mohou na silnicích počítat s citelnými pokutami. „Řidičům, kteří budou po 31. prosinci 2007 řídit s neplatným řidičským průkazem, hrozí pokuta v blokovém řízení, a to do výše dvou tisíc korun. Pro případy, kdy bude úřad přestupek řešit v rámci správního řízení, bude řidiči možno uložit pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč,“ pohrozil Hanzelka. Doplnil, že řidič, který požádá o výměnu po 31. prosinci 2007, bude muset uhradit správní poplatek ve výši 50 Kč.
Ministerstvo vnitra je zklamané z toho, že nevyšel jeho nápad, zasílat formuláře řidičům poštou.
„Chtěli jsme tak ušetřit čas mnoha lidem, kterým za necelé dva měsíce skončí platnost řidičského průkazu. Ministerstvo vnitra bude i nadále pokračovat ve snaze o zlepšení komfortu ve vztahu úředník občan. Rádi bychom omezili nutnost chození na úřad. Do budoucna bychom rádi zavedli postup výměny poštou u dokladů, které jsou v působnosti ministerstva vnitra. Tuto metodu posléze nabídneme i ostatním resortům k případnému využití. Legislativní změny předložíme na začátku příštího roku,“ uvedla Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí ministerstva vnitra.