Tak nazvali žáci a učitelé Základní školy v Dobkovicích celodenní akci, při které se děti setkaly s děčínskými hasiči. O tom, že se něco děje svědčil už požární poplach v ranních hodinách, který vyhlásili učitelé. „Děti byly naprosto poslušné a během 45 sekund všichni v dvojstupech opustily školu,“ řekla učitelka Brogita Vanická. Školu navštívili příslušníci děčínského hasičského záchranného sboru Ladislava Moravcová a Petr Mateiciuc. Ti žákům ukázali některé ochranné pomůcky, které používají při své každodenní práci. Děti si je se zájmem prohlížely a zkoušely. Součástí dne věnovaného požární prevenci bylo i seznámení dětí s poskytováním první pomoci při požárech.