Město Děčín a římskokatolická farnost v zastoupení primátora Vladislava Rašky a pátera Antonína Sedláka uzavřely v sobotu dohodu o užívání a správě děkanského Kostela Povýšení sv. Kříže. Podpis smlouvy ale do vzájemných vztahů farnosti a města žádné převratné změny nepřinese.
„Vnímám tuhle záležitost především jako slavnostní akt. Považujeme za samozřejmé, že se město podle možností stará a bude starat co nejlépe o svěřené památkové a v tomto případě i církevní objekty,“ vysvětlil děčínský primátor. Uzavřená dohoda vychází ze stále platného věcného břemene z roku 1883 a odkazuje na deklaraci z roku 1991. Řeší zcela praktické záležitosti. Tedy například to, kdo je za co zodpovědný, za jakých podmínek lze kostel využívat k jiným než církevním účelům, jakým způsobem budou zajišťované opravy a údržba.
Slavnostnímu aktu podepsání dohody předcházelo dopolední uložení ostatků sedmi členů rodu Thun-Hohensteinů do chrámové krypty. Tam už nějakou dobu společně odpočívají další Thunové, ale výjimkou byl Franz. Protože se oženil se ženou, která nebyla šlechtického původu, rodina ho pohřbila do venkovního hrobu mimo tehdejší rodinnou kryptu v Kapli svatého Jana Nepomuckého v Chrástu. Skončil tam nejen Franz, ale i manželka Magdalena a další členové jeho rodiny. Franzův bratr Leopold se ze solidarity nechal pohřbít se svojí ženou také venku. Teď jsou tedy všichni Thunové konečně zase spolu.
Pietní obřad ukládání ostatků v Kostele Povýšení sv. Kříže se uskutečnil za účasti žijících potomků někdejších majitelů děčínského panství. V odpoledních hodinách tři století starý svatostánek zaplnili věřící a další účastníci slavnostní mše. Celebroval ji emeritní biskup litoměřické diecéze Josef Koukl a svým vystoupením sváteční slovo doprovodil pěvecký sbor Con Brio z Domu dětí a mládeže na Letné pod vedením sbormistryně Martiny Dítětové. Za péči, kterou kostelu věnuje město Děčín, před samotnou bohoslužbou jménem rodiny Thunů poděkoval kníže Franz.