Výstavba šesti parkovacích míst v křižovatce ulic Křížová a Radniční v Děčíně plánovanou cyklotrasu neohrozí. Uvedl to včera náměstek děčínského primátora Miroslav Samler.
Jiného názoru je však Kamil Repeš ze sdružení Arnika. „Jedná se o velmi necitlivý a hlavně zbytečný zásah do prostoru, který je využíván převážně chodci,“ zlobil se. Myslí si, že v případě této stavby se jedná o plýtvání veřejnými prostředky. V lokalitě totiž fungují už dvě velká parkoviště. “Existuje i reálná hrozba, že by mohlo dojít k zprůjezdnění Křížové ulice, čímž by zanikla poslední pěší zóna v Děčíně,“ bál se Repeš. Doplnil, že vnitroměstskou cyklotrasu, která vede Křížovou ulicí a měla by spojit Tyršovu ulici se Zámeckým náměstím (u Kokosu), letos v únoru navrhl architekt v podrobné studii Děčín - vnitroměstské cyklotrasy, 1. etapa, kterou si na objednávku nechala zpracovat děčínská radnice.
Řidiči už dříve v těchto místech ale parkovali, a to i přesto, že to značka zakazovala. To byl hlavní důvod, proč město k výstavbě šesti parkovacích míst přistoupilo.
„Připouštím, že kapacita šesti parkovacích míst nijak významně neovlivní parkování v přilehlé lokalitě, ale alespoň částečně tento problém obyvatelům usnadní,“ doplnil vysvětlení Miroslav Samler. Zdůraznil, že vybudování parkoviště v žádném případě neohrozí plánovanou cyklotrasu. Radnice ani neuvažuje o tom, že by zprůjezdnila pěší zónu v Křížové ulici.
Cyklostezka přes centrum Děčína je součástí sítě cyklostezek, jež přes město vedou. Z Tyršovy ulice se mohou cyklisté dostat na nedávno dostavěnou část stezky pod děčínským zámkem.