Hubert přijel k lesnické škole,kde požádal ředitele školy o zahájení Hubertské jízdy a tím i večerní zábavy. Pak se pěší zonou celá jízda přesunula na šluknovské náměstí ,kde na ně čekal místostarosta Šluknova Aleš Gall. Hubert ho pozval na zábavu. Příznivci mysliveckého řemesla se přesunuli do kostela na mši svatou. Hubertskou jízdu ve Šluknově tradičně organizují studenti a kantoři tamní lesnické školy.

Ottův slovník naučný uvádí: Svatý Hubert, patron myslivců, syn Bertranda, vévody aquitanského. Již v mládí zamiloval si lov zvěře, který stal se mu později jako vladaři náruživostí. Když, jsa jednou v neděli na lovu, hnal se za jelenem, který mu byl zmizel, vyběhl tento náhle z houštiny, maje mezi parohy kříž skvoucí se září takovou, až slunce zatemňoval, a když postavil se před vévodu, klesl tento úžasem a hrůzou na kolena Ukřizovaný promluvil s kříže, vytýkaje vévodovi hříšnou náruživost jeho. Pak jelen zmizel. Vrátiv se domů, odebral se [Hubert] do Mastrichu k biskupu Lambrechtovi, dal se na pokání a po smrti své choti stal se řeholníkem v klášteře Andainském. Později stal se biskupem v Lutichu a pochován jest v klášteře Andainském. Svatým jsa prohlášen, stal se patronem myslivců a prokazováno mu tolik slávy, že v jeho jméně skládali myslivci přísahu nezrušitelnou a velmožové jemu ke cti chrámy, hrady, města i vesnice stavěli a řády zakládali.