Žákům končícím povinnou školní docházku, radí při volbě budoucího povolání i počítač. Vyhodnocením zadaného testu, v němž děti uvádějí své zájmy a další údaje, dokáže doporučit nejvhodnější profesi.
„Tuhle možnost žákům z osmých a devátých tříd, kterých k nám přichází několik stovek ročně, běžně nabízíme. Testy jsou jen podpůrným kritériem v úvahách o tom, jaký studijní nebo učební obor zvolit,“ připomněla Hana Daňková z Informačního a poradenského střediska rumburského úřadu práce.
Není žádnou výjimkou, že mnohé děti po ukončení základní školy jdou studovat obor, který se spíše zamlouval rodičům, než jejich potomkům. „Spoléhání na to, že syn či dcera bude lékařem nebo učitelkou jenom proto, že o takové profesi snili jejich rodiče a neměli šanci své životní touhy naplnit, je hodně riskantní. Studium pak děti nezvládají a časem stejně přejdou na jinou školu,“ přidala další poznatek pracovnice střediska Miloslava Sembdnerová.
Motivací k rozhodování o budoucí profesi nabízela tento týden výstava studijních možností a učebních oborů v rumburském domě kultury. Z patnácti školáků, které tam Děčínský deník oslovil s anketní otázkou, zda už mají jasno o zvoleném oboru, zazněly pouze tři kladné odpovědi. Dvě dívky zamíří na střední zdravotnickou školu a jeden žák uvedl, že půjde na střední technickou školu ve Varnsdorfu. Ostatní vesměs tvrdili, že zatím vůbec nevědí, jakou školu či učiliště si vyberou.
,,Někteří žáci se o své životní profesi rozhodují skutečně až na poslední chvíli. A to i přes působení poradců na školách a při úřadech práce, jejichž prostřednictvím je všem žákům dostupná široká škála informací týkajících se jejich první volby povolání,“ řekla Jana Červeňáková z děčínského poradenského střediska. Zároveň ale dodala, že převažují ti, kteří k takovému rozhodování přistupují velmi zodpovědně a využívají všech dostupných služeb. Například v loňském roce využilo služeb poradenského střediska při děčínském úřadě práce více než 2 200 klientů.
Pedagogové ze základních škol se většinou shodují v tom, že pro školáky je jistou výhodou alespoň to, pokud se jejich životním cílem stává dosažení vysokoškolského vzdělání. Zvolí si středoškolské studium a během něho se může vyprofilovat jejich konkrétní představa o samotné vysoké škole a tím i životní profesi.
„Čas od času přicházejí i rodiče, kteří se mohou pochlubit tím, že jejich syn či dcera úspěšně dokončili zvolenou školu a děkují za to, že jsme jim při volbě povolání dokázali poradit. Není takových případů zpětné vazby mnoho, ale samozřejmě máme z nich dobrý pocit,“ tvrdila Miloslava Sembdnerová.