Děčínský soud bude mít další budovu. Vyroste naproti stávajícímu sídlu, v proluce v sousedství restaurace Kapitán. Už se podařilo zajistit potřebné pozemky, ale kdy se na nich objeví stavbaři, to ještě tak docela jasné není.
„Jde o investici, jejíž potřeba vyvstala už před několika lety zejména v souvislosti s požadavkem, aby pro řešení kauz mladistvých delikventů měly české soudy pokud možno oddělené prostory od objektů, ve kterých se projednávají další běžné věci,“ připomněl předseda děčínského soudu Miroslav Kureš důvody nové výstavby.
Pro plánovanou stavbu už se podařilo v loňském roce dokončit studii. Mimo jiné obsahuje i výsledek uskutečněných sond na vyhrazených pozemcích a také vyjádření odborníků, jaký bude mít stavba vliv na okolní objekty.
„Nová budova si vyžádá řádově několik desítek milionů korun a tak zahájení samotných prací se bude odvíjet i od toho, jestli rezort ministerstva spravedlnosti bude mít dostatek finančních prostředků. Na severu Čech jsou teď prioritními stavbami ústecký krajský soud a okresní soud v Mostě. Pro přípravu realizačního projektu výstavby v Děčíně je zatím vyhrazen rok 2010,“ uvedl Miroslav Kureš.
Kromě jednacích síní pro kauzy mladistvých delikventů chce děčínský soud do nové budovy umístit některé své složky pracující samostatně bez závislosti na stávajícím aparátu ve stávající starobylé budově soudu. V ní se díky rozsáhlé rekonstrukci kromě zlepšení technického stavu památkově chráněného objektu a modernizaci vnitřní vybavenosti podařilo vytvořit nové jednací síně i pracovny pro soudce. Slouží jim i bývalé půdní prostory.
„Až se podaří novou budovu postavit, bude tam možné přestěhovat i správu soudu, archiv a počítáme i s přemístěním Probační a mediační služby. Středisko zatím sídlí v pronajatých kancelářích děčínské plavby,“ připomněl využití další soudní budovy Miroslav Kureš.