Těšit se mohou o to víc, že škola peníze dostala díky jejich nápadům. „„Děti malovaly návrhy různých variant prolézaček. Nejčastěji se na kresbách objevoval návrh lezecké stěny. Malby dětí jsme spolu s žádostí o peníze odeslali na ministerstvo,“ řekla ředitelka základní školy Jaroslava Vodáková. Dodala, že práce jsou již v plném proudu a v současné době specializovaná firma instaluje prolézačky. Škola pak získala z Programu obnovy venkova, který vypsalo ministerstvo pro místní rozvoj částku ve výši necelých tři sta tisíc korun. Ministerstvo si kladlo za podmínku, že bude podporovat pouze takové akce, na jejichž přípravě a realizaci se budou prokazatelně podílet děti a mládež. Další podmínkou je to, že dotace musí být vyčerpána a vyúčtována do konce roku. „Podmínky, které si ministerstvo stanovilo, se nám podaří splnit a chtěli bychom podobným způsobem zvelebit i zahradu u budovy druhého stupně,“ uvedl starosta Miroslav Jemenka.