Po skončení turistické a rekreační části roku, zahájila Severočeská vodárenská společnost rekonstrukci vodovodu v západní části obce Kytlice v délce zhruba tří set metrů. Nutnost výměny hlavního přivaděče do této části vyvolala mohutná rozestavěnost rodinných domků, rostoucích opravdu jako houby po dešti. Stavba bez konečné úpravy povrchu komunikace má být dokončena koncem roku a způsobí po dobu výstavby mnohé problémy s přístupem majitelům přilehlých objektů, kteří se v zájmu dobré věci musí obrnit trpělivostí. Odměnou jim bude opravená silnice a dostatek kvalitní pitné vody.