Více než stovka obyvatel se sešla ve Studentském klubu Střelnice a zapojila se do nového projektu Varnsdorf – Zdravé město. Při první celovansdorfské diskusi se obyvatelé města svěřovali vedení radnice s tím, co je trápí ve městě a co by chtěli zlepšit. „První celovarnsdorfská diskuse dopadla nad očekávání dobře. Chvílemi byla i velmi bouřlivá,“ řekl varnsdorfský místostarosta František Dlask.
Mnoho obyvatel uvedlo jako prioritu dostavbu náměstí a vybudování venkovního bazénu u kryté haly,“ řekl místostarosta Dlask. Jeden z diskutujících Jaromír Josef uvedl, že rybník Mašiňák je pro koupání nevyhovující. „Někteří lidé se jezdí v létě koupat do Německa. Varnsdorf je docela velké město a koupaliště by mnoho obyvatel jenom přivítalo,“ řekl Jaromír Josef. Doplnil, že i náměstí by potřebovalo v mnohém vylepšit. „Přesto, že radnice osadila náměstí secesními lampami, je tu neustále nepořádek. Třeba na bývalé tržnici pomalu ale jistě roste menší skládka,“ pokračoval Jaromír Josef. Podle obyvatel by potřebovali upravit i městské parky a záhony osázet květinami. Především hlavní třída.
Mezi dalšími návrhy se objevilo i zavedení městské hromadné dopravy. „To si myslím, že není tak nutné. Stávající okružní autobusy nejsou plně využívány. Máme spočítáno, že jeden autobus naplní v průměru přibližně šest lidí,“ sdělil František Dlask.
Vedení radnice považuje za prioritu zlepšení stavu komunikací. To si však někteří diskutující nemyslí. „Silnice jsou sice ve špatném stavu, ale zdá se mi, že na jejich zlepšení radnice pracuje stále. Údržba silnic musí být pro město prioritou pořád,“ uvedl Jaromír Josef. Doplnil, že diskuse byla plodná, ale velké iluze si o větších investičních akcích nedělá. „Dosud město většinu projektů hradilo z vlastní kasy. Bylo by dobré, kdyby se radnice snažila získávat více peněz z fondů evropské unie,“ dodal Jaromír Josef.
Diskuse probíhala tak, že lidé byli rozdělení do skupin. Každá z nich pak prezentovala svůj návrh před ostatními. „Překvapilo mě, že se mezi návrhy neobjevilo nic nového. O většině problémů víme a město je už částečně řeší,“ sdělil Dlask. Nápady vedení radnice uloží do zásobníku projektů. O jednotlivých tématech se pak bude besedovat u kulatého stolu. „Je to však běh na dlouhou trať,“ uzavřel místostarosta Dlask.