Čtyři stovky žáků základních škol a téměř dvě stovky žáků gymnázia už navštívilo v letošním roce děčínskou botanickou zahradu v areálu Střední školy zahradnické a zemědělské Libverda. Zaměstnanci botanické zahrady Jana Hlaváčová a Filip Kvasnička tu děti provádějí a vyučují na konkrétních příkladech. „Na přání pedagogů byly u nás vytvořeny metodické a pracovní materiály na téma Jehličnany a listnaté stromy a Jednoděložné a dvouděložné rostliny. Při návštěvě botanické zahrady s nimi mohou učitelé pracovat nebo mohou využít průvodcovskou službu,“ vysvětlila Jana Hlaváčová. Děčínská botanická zahrada získala jako prostřednictvím Unie botanických zahrad ČR koncem loňského roku z Evropského sociálního fondu finanční prostředky na projekt Výuka přírodopisu a enviromentální výchovy v prostředí botanických zahrad. Výuku přírodopisu provozuje pouze pět botanických zahrad v republice.