Už před nějakými pěti roky se hovořilo hlavně o přestavbě tělocvičny na turistické informační centrum.
Teď se k možnostem budoucího využití celého komplexu na webových stránkách obce vyjadřují i místní občané. A zřejmě nejen oni, protože v anketě se objevilo už skoro osmnáct set hlasů. Tedy čtyřikrát více, než je stálých obyvatel.
„Zajímají nás samozřejmě názory všech lidí, kteří se mohou rozhodovat mezi šesti variantami. Aktuálně si nejvíce účastníků ankety myslí, že nejvhodnějším účelem využití bývalé školy má být sídlo obecního úřadu, infocentrum a vybudování bytů. Tuhle možnost zatím preferuje čtvrtina hlasujících,“ poznamenal starosta Josef Janouškovec. Druhou v anketním hlasování nejvíce prosazovanou variantou je vybudování bytů, následuje opět požadavek na byty a zachování sídla obecního úřadu. Ať už půjde o jakoukoli podobu rekonstrukce, předpokládané náklady se budou pohybovat minimálně okolo deseti milionů korun.
„Osobně by se mi nejvíce zamlouvalo jakési víceúčelové využití. Tedy i soustředění služeb do tohoto komplexu včetně kadeřnictví, lékařské ordinace, zachování či vytvoření nových prostor pro kulturní a společenské aktivity a podobně,“ přiblížil své představy zastupitel Petr Bauer.
Objevily se i názory, že nejlepším řešením pro obec by bylo školu prodat.
„To by nám tady ale už nezůstalo vůbec nic. Kdyby to záleželo na mě, dala bych přednost právě nějakému víceúčelovému zařízení,“ tvrdila učitelka Monika Hladíková, která vede v obci kroužek šikovných rukou. Ten je sice určený dětem, ale pravidelně se společných aktivit ve vyhrazené části školy zúčastňují i mnozí dospělí.
Rozhodnutí o tom, co se bude dít s kytlickou školou dál, leží v rukách tamních zastupitelů. Poznatky z ankety by měly být dobrým vodítkem.
„V každém případě chceme mít o využití komplexu co nejdříve jasno, abychom rekonstrukční práce mohli zahájit. Pravděpodobně nebudeme mít k dispozici tolik peněz, abychom vše zvládli takříkajíc na jeden zátah,“ uvedl starosta Janouškovec.
Obec bude chtít potřebné úpravy zajistit ve více etapách a počítá se získáním dotací. Do začátku má k dispozici zhruba milion korun, jde o peníze za prodané akcie distribučních společností.