Už skoro dva roky mají soudci možnost řešit některé kauzy s pomocí asistentů. Mohou zajišťovat méně složité úkony a přispívat tak k rychlejšímu vyřizování projednávaných případů. Na děčínském okresním soudu ale asistentských služeb využívají minimálně.
„Asistent by byl dobrý v případě, pokud by mohl samostatně vykonávat určité práce namísto soudců. Například by byl oprávněný dělat zahlazení trestu, rozhodovat o vracení řidičských průkazů, vydávat osvědčení a zajišťovat podobné záležitosti. Tyto úkony ale zákon stále svěřuje pouze do rukou soudců. Za stávající situace asistenta nepotřebuji,“ uvedla soudkyně Hedvika Kolářová, která je zároveň místopředsedkyní děčínského soudu pro věci trestní.
Než nové zákonné opatření vešlo v platnost a umožňovalo vytváření asistentských míst, mělo několik děčínských soudců o takové služby zájem. „Zhruba před půldruhým rokem jsem si dělal jakousi sondu a někteří kolegové a kolegyně dávali najevo, že by asistenty uvítali. S odstupem času je situace taková, že asistentku má pouze jeden exekuční soudce a druhá je v přijímacím řízení. Její nástup předpokládáme v prosinci a bude se také věnovat exekučním záležitostem,“ vysvětlil předseda děčínského soudu Miroslav Kureš.
Právě úsek exekucí je tou sférou, kde asistenční služby mohou výrazně pomoci při vyřizování agendy. „Je to plejáda administrativních a dalších úkonů, jako vyžádání důkazů a dalších materiálů nutných k projednání, poučení účastníků sporu a podobně. Tohle všechno mohou asistenti zajistit a dotyčný soudce se pak může více věnovat složitějším kauzám,“ dodal Kureš.
Problémy s nedostatkem soudců Děčín momentálně nemá. Jenže zatímní relativně příznivá situace se může záhy změnit. „Koncem prosince jedna kolegyně odchází na mateřskou dovolenou, takže namísto stávajících osmi nás bude na trestním úseku jenom sedm,“ vysvětlila Hedvika Kolářová. Čtyři soudci už dosahují důchodového věku. „Jsem samozřejmě rád, že můžeme jejich služeb využívat, ale třeba přijdou nečekané zdravotní či jiné problémy a začneme mít s obsazením jednotlivých senátů potíže,“ připomněl předseda soudu Miroslav Kureš.