Přes dva miliony korun investuje letos Česká Kamenice do dílčích oprav a úprav některých místních komunikací. Zlepšení povrchu se tak už dočkaly nebo ještě dočkají komunikace v Pekelském dole, u restaurace Myslivna a v Lísce na výpadovce směrem na Varnsdorf.
„Nejrůznější dopravní stavby menšího i většího rozsahu patří na území města k investicím, na které budeme potřebovat i v příštích letech poměrně hodně finančních prostředků,“ charakterizoval náročnost akcí místostarosta Vojtěch Marek.
Problémem České Kamenice je stav některých mostů, mostků a lávek pro pěší přes řeku Kamenici i na dalších místech. V minulosti se už mnohé tyto komunikační spojnice podařilo opravit i s přispěním peněz z Evropské unie. „Snažíme se každý rok nějaký mostek opravit. Některé menší zásahy se podaří zvládnout z běžných finančních prostředků vyčleněných na údržbu, většinou jde právě o lávky pro pěší. Letos tak došlo na opravu v Havlíčkově ulici,“ připomněl místostarosta.
K novému komunikačnímu uspořádání dojde na silnici vedoucí okolo budovaného supermarketu Lidl. Některé navazující dopravní stavby musí zajistit a ze svých peněz zaplatit soukromý investor a o úpravy hlavního komunikačního tahu se postará Ředitelství silnic a dálnic. Město pak nechá položit nové chodníky a postará se o nové osvětlení. Zároveň dojde k opravám mostku na této frekventované vozovce, kde se předpokládá celková sanace přemostění včetně betonových injektáží. Na opravu čeká i sousedící lávka pro pěší. Radnice také připravuje rekonstrukci mostu u bývalého Benaru, kde je sběrný dvůr a areál technického zařízení města. Mostovka už není v nejlepším stavu a při stávající frekvenci průjezdu nákladních automobilů dochází k dalšímu zhoršování situace. „Jednou z nejnaléhavějších investic je obnova náměstí 28. října. Tamní plánované úpravy si vyžádají podle předběžných odhadů osm až deset milionů korun. To jsou výdaje, které si město ze svého běžného rozpočtu nemůže dovolit investovat a tak chceme větší část nákladů uhradit z dotací. Bude ovšem záležet na tom, jak se svojí žádostí o jejich poskytnutí uspějeme,“ připomněl českokamenický starosta Miroslav Weis. Na náměstí je třeba udělat především nové dláždění celé plochy. Současný stav není dobrou vizitkou města a volání místních obyvatel po nápravě trvá už několik let.