Nejméně deset milionů korun, ale spíše podstatně více peněz bude potřebovat Česká Kamenice na to, aby zlepšila stav místní sportovní haly. Tu před časem do svého vlastnictví získala místní tělovýchovná jednota. Teď objekt vrátila do majetku města v ještě zuboženějším stavu, než v jakém zařízení sportovci přebírali před pěti roky.
„Okolo tehdejší transakce bylo hodně diskusí. Tělovýchovná jednota provozovala ubytovací část a zároveň se domáhala toho, aby do vlastnictví získala halu jako celek. Nebyl jsem sám, kdo měl výhrady vůči zamýšlenému prodeji, ale sportovci nakonec celý komplex od města prakticky za symbolickou cenu získali,“ připomněl starosta Miroslav Weis.
Místní sportovci si zřejmě vzali příliš velké sousto. Jejich představa, že se hala s ubytovnou stanou vítaným zdrojem financování jejich aktivit vzala dost brzy za své. „Jako tehdejší místopředseda tělovýchovné jednoty jsem zřejmě své kolegy nedokázal dostatečně přesvědčit o tom, že provoz a údržba takového zařízení budou ekonomicky náročnější, než si kdo dokáže představit, “ vzal část spoluzodpovědnosti za devastaci sportovního zařízení na svá bedra českokamenický místostarosta Vojtěch Marek.
Město už sehnalo nového správce a zatím investovalo několik desítek tisíc korun do prvotních úprav převzaté haly, aby tam na hodiny tělesné výchovy mohli docházet místní školáci. „Stav tamní vybavenosti není takový, aby nás nechával v klidu. Z podlahy se vylupují třísky, na hranici životnosti je i samotné sportovní náčiní.
Není to vhodné prostředí ani příjemné pomyšlení na to, že by tam mohlo dojít k nějakému úrazu dětí,“ povzdechla si zástupkyně ředitele českokamenické ZŠ Věra Bauerová.
Vrácení haly do majetku města je spíše danajským darem. „S obnovou zařízení budeme mít starostí více než dost. Požádáme o zhotovení statického posudku, který by měl napovědět, jestli nedošlo k nějakému citelnějšímu narušení samotné nosné konstrukce. Teprve na základě odborného vyjádření chceme rozhodnout o dalším postupu obnovy montované stavby,“ připomněl starosta Miroslav Weis další plány.
Součástí uvažované obnovy se stane i zrekonstruování tamní bytové jednotky pro správce. „Mám dojem, že pro toho bývalého byl byt docela levnou střechou nad hlavou, o samotné správcování se moc nestaral a hala často zůstala otevřená. Měli jsme strach, že se tam budou dětem při tělocviku ztrácet věci,“ uvedla zástupkyně ředitele Věra Bauerová.