Děčín bude nakupovat nové odpadkové koše. Magistrát zatím pořídí padesát speciálních nádob, které nechá rozmístit v centrálních částech města.
„Nádoby na odpadky, které tam dosud máme, jsou už zastaralé a chceme je postupně přesouvat jinam po nákupu nových košů,“ vysvětlil vedoucí magistrátního odboru místního hospodářství a majetku města Tomáš Martinček. Svým objemem až sto dvacet litrů budou podstatně větší, než ty stávající. Budou mít stříšku, která zabrání tomu, aby do nich lidé v igelitových taškách odkládali běžný komunální odpad z domácností.
Do pořízení padesáti nových košů investuje město ze svého rozpočtu zhruba jeden milion korun. Zároveň chce do vytipovaných lokalit postupně umísťovat velkokapacitní sběrné kontejnery. Jejich úložná část bude ukryta v podzemí. Lidé budou odpadky vhazovat do jakéhosi kovového tubusu v nadzemní části kontejneru. Pořízení těchto sběrných nádob bude dražší záležitostí, každý vyjde asi na čtyřicet tisíc korun. Jejich instalaci město spojí s obnovou chodníků či jinými úpravami veřejných ploch