Podařilo se pro něj převodem z Ústeckého kraje získat pozemky v areálu nemocnice a město už má zpracovaný i potřebný projekt.
„Jde o jeden z prioritních úkolů strategického plánu města, kterým jsme se znovu zabývali právě v tomto týdnu. Uvažované náklady na realizaci projektu se budou pohybovat ve výši okolo dvou set milionů korun. Polovinu by měl hradit stát a další peníze musí investovat město. Není ale v jeho ekonomických možnostech hradit zbývajících sto milionů a proto hledáme možnosti, jak získat potřebné prostředky ze strukturálních fondů či dalších zdrojů,“ uvedl náměstek děčínského primátora Miroslav Samler.
Uvažovaná kapacita penzionu pro seniory se několikrát změnila ze sto dvaceti až na devadesát míst. S nimi také počítá projekt. Kdy se ho ale podaří uskutečnit, zůstává právě vzhledem k zatím nevyjasněnému financování nezodpovězenou otázkou. „Horizont tří let může odpovídat reálným předpokladům, ale stanovit takový termín jako závazný by bylo čirou spekulací, do které bych se nerad pouštěl,“ uvedl Samler.
Město počítá s tím, že i po dostavbě nového komplexu si ponechá ve svém majetku stávající domov seniorů na Kamenické. Aby mohl nadále sloužit nejstarším obyvatelům, bude nutné zlepšit celkový stav i vybavenost tamního komplexu. To si vyžádá mnohamilionové náklady.
Zatím v počáteční fázi je jednání se soukromým investorem, který chce v Děčíně postavit další zařízení pro seniory. Od města požaduje poskytnutí vhodných pozemků, na kterých by bylo možné uvažovaný areál vybudovat. „Děčín je jedním z měst, která si soukromá společnost pro své aktivity v České republice vytipovala. První seznámení s předloženým záměrem dává jistou naději na další zkvalitnění potřebného zázemí pro seniory, ale více napoví až další jednání s tímto investorem,“ připomněl náměstek děčínského primátora.