Město začalo v této záležitosti už také jednat s úřadem práce.
„Chceme v rámci veřejně prospěšných prací nabídnout možnost nového uplatnění a tím i výdělku několika místním nezaměstnaným. Proto jsme požádali pracovní úřad, aby oslovil lidi, kteří by mohli o dobrý vzhled lesoparku pečovat. Podle pokynů správy městských lesů by tam odstraňovali náletové dřeviny, uklízeli odpadky a starali se prostě o lepší vzhled lesoparku,“ vysvětlil šéf majetkového odboru děčínského magistrátu Tomáš Martinček.