Lidé mohou přispívat do kasiček výběrčích, kteří se na požádání musí prokázat oprávněním peníze vybírat. „Kromě příspěvků v hotovosti mohou přispěvatelé věnované peníze poukazovat i na speciální účet, který je zveřejněný na webových stránkách města,“ uvedl českokamenický místostarosta Vojtěch Marek. Už dříve začalo peníze na rozhlednu vybírat občanské sdružení Studený a Lipnice. Nechalo vyrobit řadu upomínkových a propagačních předmětů, jejichž prodejem chce sdružení získat další prostředky.