Až donedávna děčínské hlavní nádraží neodpovídalo nárokům, které na něj kladla jeho významná poloha. Byla potřeba přizpůsobit se novým trendům v železniční dopravě, vysokým požadavkům cestujících na pohodlí, komunikaci a změnám souvisejícím se vstupem České republiky do Evropské unie. V roce 2001 začala rozsáhlá přestavba s cílem odstranit tyto nedostatky a začlenit tak děčínské nádraží mezi plnohodnotná nádraží mezinárodního standardu.
Rekonstrukce byla dokončena v roce 2004 a následné tři roky provozu ukázaly, že se podařilo toto předsevzetí naplnit. I když se děčínské nádraží nestalo přímo nejkrásnějším v České republice, je ocenění důkazem, že se rekonstrukce opravdu vydařila. „Jsme na získanou cenu samozřejmě velmi hrdí. Nejvyšším oceněním pro nás ale vždy bude spokojenost těch, kteří nádraží při svých cestách využívají,“ říka primátor města Děčín Vladislav Raška, který děčínské nádraží do soutěže přihlásil.