Na podzim se v Krásné Lípě tradičně stromky vysazují u příležitosti světového Dne stromů. Tentokrát bylo k sázení připraveno třicet historických odrůd třešní, javory a hlohy. „Třešně do budoucna zkrášlí polní cesty Krásného Buku, dosázením čtyř javorů jsme ukončili již v loňském roce započatou javorovou alej a hlohy jsme zatím pouze založili a vysadíme je až na jaře,“ řekl jeden z organizátorů akce Jaroslav Černý z ČSOP Tilia.
Stromky se v Krásné Lípě nevysazují nijak nahodile. Ochránci přírody při podobných akcích úzce spolupracují se samotným městem, které aleje vysazuje pravidelně a systematicky téměř třináct let. „Naším dlouhodobým cílem je zlepšení tváře města mimo jiné i prostřednictvím zkvalitnění městské zeleně. V případě alejí je důležitý i faktor propojení města s okolní přírodou. Je bohužel smutnou realitou, že stromy podél cest spíše mizí,“ řekl krásnolipský tajemník Jan Kolář, který je také spolu s Karlem Hiekem hlavním iniciátorem celkové obnovy zeleně ve městě. To, že si Krásná Lípa může dovolit obnovovat staré aleje se děje i zásluhou soukromého zemědělce Petra Dastycha, kterému z velké části patří pozemky, kde se stromky pravidelně vysazují a jejichž sázení umožnil i tentokrát.