„Ve vyhrazené lokalitě počítáme s výstavbou rozsáhlejšího sportovního komplexu, který se bude rozkládat prakticky v sousedství nové výstavby,“ vysvětlil místostarosta Jílového Václav Zibner. Město se už soustředilo na zpracování projektové dokumentace pro nový areál.
Zhotovení plánů výstavby si vyžádá podle stávajících odhadů zhruba osm set tisíc korun a i na tuto dokumentaci chce Jílové získat alespoň část peněz formou dotace.
„Podstatně dražší záležitostí pak bude samotná výstavba. Pokud dojde k uskutečnění všech našich plánů podle stávajících představ, bude to investice za více než třicet milionů korun.
Tady se neobejdeme bez výraznějších dotací z evropských strukturálních fondů,“ dodal místostarosta.
Nový komplex by měl nabízet nejen jednoduchá dětská hřiště s prolézačkami, ale také zázemí pro rekreační pohybové aktivity včetně ohnišť, altánu nebo přírodního amfiteátru.
V neposlední řadě studie předpokládá vybudování kurtů pro tenis, nohejbal, volejbal či basketbal se všemi rozměrovými a dalšími parametry pro závodní provozování těchto sportů. K dispozici budou mít návštěvníci areálu i jakousi klubovnu.
„Ideální by bylo skloubit pokud možno co nejvíce alespoň terénní úpravy a přípravu inženýrských sítí pro sportovní komplex se zahájením prací na samotné výstavbě rodinných domků, vysvětlil Petr Kaše Lukách, jednatel společnosti, která výstavbu domků na Kamenné zajišťuje.
S první etapou výstavby nového bydlení chce firma začít ale už na jaře příštího roku.