Nejpalčivějším problémem Rumburku je nezaměstnanost a nedostatečná nabídka pracovních příležitostí. Tvrdila to skoro pětina všech lidí, oslovených v kampani Téma 2007 pro Rumburk. Ta se uskutečnila v září v rámci projektu Ústecko – živý region. Do hlasování se zapojilo skoro devět set obyvatel. Ti za druhou problematickou oblast označili pořádek, údržbu cest, chodníků a zeleně ve městě.
„Výsledky ankety mě příliš nepřekvapily. Lidé totiž poukázali na těžkosti, o kterých víme a s jejichž řešením počítáme v připravovaném Strategickém plánu rozvoje města,“ reagoval rumburský starosta Jaroslav Sykáček. Zároveň ale připomněl, že možnosti města v oblasti snižování nezaměstnanosti vytvářením podmínek pro vznik nabídky nových pracovních míst jsou omezené. „Přesto je na dobré cestě další oživení naší průmyslové zóny, do které mají namířeno dvě firmy.
Chtějí nabídnout uplatnění i nekvalifikovaným lidem, což považuji za důležité hledisko,“ dodal Sykáček. Obyvatelé Rumburku by chtěli ve svém městě větší pořádek a lepší péči o zeleň. „Vadí mi poměrně špatný stav některých dětských hřišť a také to, že strážníci městské policie zůstávají, alespoň podle mého dojmu, docela lhostejní k parkování vozidel u křižovatek a v dalších místech, kde odstavená auta blokují dopravu,“ uvedla účastnice ankety Vlasta Škodová. Co se týče pořádku, rumburská radnice argumentuje třeba tím, že už nemá k dispozici tolik lidí, zaměstnávaných na veřejně prospěšných pracích. „Obce a města příliš spoléhaly na to, že tyto záležitosti budou jaksi automaticky zajišťovat s finanční podporou státu. Po určitou dobu to tak i fungovalo. Jenže došlo k omezení prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a přednost dostává uplatnění mladých lidí do pětadvaceti let a další priority. Radnice proto musí ve svých rozpočtech počítat s tím, že úklid měst a obcí budou financovat především z vlastních peněz,“ poznamenal šéf rumburské pobočky děčínského Úřadu práce Jan Nikodým. Lidé v Rumburku považují za důležitou také dostupnost zdravotní a sociální péče. Ve výběru témat klíčových pro další rozvoj města zařadili tuto problematiku na třetí místo. „Následovaly požadavky na bezpečné přechody, větší celkovou bezpečnost ve městě, zlepšení systému parkování, zvýšení kvality vlakové dopravy. Lidé také poukazovali na vysoké dopravní zatížení města a další problémy,“ připomněl Miroslav Lupač z Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj, která anketu v Rumburku organizovala.
Určitým překvapením ve výčtu problémů bylo například to, že až na desáté příčce se objevila kvalita autobusového spojení. „Přitom přibývá hlasů, dožadujících se lepšího autobusového spojení Šluknovska s krajským městem a Prahou. O této problematice jsme jednali i s ústeckým hejtmanem a prezidentem Václavem Klausem při jeho nedávné návštěvě,“ upozornil rumburský starosta.

Co lidem vRumburku ještě vadí

============================

Téma Hlasy

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Romové a Vietnamci 19

Příliš mnoho heren a barů, noční hluk 14

Příliš mnoho vietnamských obchodů na úkor českých, vietnamské obchody 10

Veřejné WC 8

Celková spokojenost 7

Chátrající a nedokončené budovy (Venuše) 6

Narkomani a alkoholici 5

Práce policie, policisté, málo policistů 4

Nepořádek ve městě, nepořádek mimo hlavní část města 4

Vedení města, nedostatečné plnění povinností, překračování kompetencí, korupce 4

Nedostatek hřišť, nedostatečné sportovní vyžití 3

Nedostatek vyžití pro děti, centrum pro matky a děti 3

Problémy se psy a jejich majiteli 2

Veřejné osvětlení 2

Rasismus 2

Nepořádek v lese na okraji Rumburku 2

Všeobecná nespokojenost 1

Výzdoba města je slabá 1

Boje o rumburskou nemocnici 1

Kriminalita, korupce 1

Dostupnost drog 1

Prodejna ryb 1

Málo ubytovacích prostor 1

Rumburk 1 – není zaveden plyn, ani voda 1

Stále rozkopané silnice 1

Zapáchající skládky 1