V sobotu přijalo pozvání pracovníků Sboru pro občanské záležitosti a krásnolipského městského úřadu na malou oslavu téměř sto padesát seniorů. Ti se setkali v místním kulturním domě, kde na ně čekalo malé pohoštění, vystoupení břišních tanců a k tomu všemu jim k tanci a poslechu hrála skupina Peleton.
Krásnolipští ovšem na své starší spoluobčany nepamatují jen jednou v roce na podzim. Členové zdejšího Sboru pro občanské záležitosti za nimi pravidelně dochází, i když někdo z nich slaví významné životní jubileum.