Před příchodem zimy mají stále napilno řemeslníci a další pomocníci, kteří se podílejí na úpravách bývalého rekreačního střediska Omikron v Jiřetíně pod Jedlovou. To se stalo novým zázemím pro aktivity občanského sdružení Centrum ruku, které rozvíjí své aktivity při děčínském Domu dětí a mládeže v Teplické ulici.
„Pustili jsme se do oprav sociálních zařízení a jednou z nejdůležitějších součástí zahájené rekonstrukce je oprava rozvodů topení,“ vysvětlila šéfka sdružení Anna Petriláková. Jiřetínský areál ožil už o letošních prázdninách. Na letních pobytech se tam vystřídalo okolo tisícovky dětí, které dříve trávily prázdniny v dětském táboře Netopýr v Jetřichovicích v sousedství tamní ozdravovny. Její činnost Ústecký kraj zrušil a objekty prodal. „Tím se situace výrazně zkomplikovala i pro naše další působení. Prodali jsme tedy i tu část v tamním areálu, kterou jsme dlouhá léta využívali právě k pořádání letních pobytů,“ vysvětlil ředitel děčínského domu Zdeněk Kult. Připomněl, že peníze za prodanou vybavenost v Jetřichovicích Centrum roku použilo k částečné úhradě jiřetínského střediska a kromě shánění dalších finančních zdrojů si sdružení muselo vzít i dvoumilionový bankovní úvěr.
„Z něho zatím budeme hradit zahájenou rekonstrukci. Jenže těch peněz budeme potřebovat podstatně více, protože i ty potřebné proměny budou dlouhodobější,“ dodala Anna Petriláková. Sdružení počítá s možností získání finanční dotace a naději upíná k evropským strukturálním fondům. Zatím ale nedošlo k vypsání takových dotačních titulů, do kterých by bylo možné podat přihlášku. „Bude tady zapotřebí zvládnout především spoustu řemeslné práce, kterou musíme nechat zajistit dodavatelsky. V této fázi obnovy se potřebujeme ale vypořádat s nejrůznějšími dílčími terénními zásahy a úpravami. Probační a mediační služba, která zajišťuje výkon obecně prospěšných prací v případě podmíněně odsouzených lidí, nám dala k dispozici pětatřicet lidí. S nimi bychom zdejší úpravy zvládali rychleji. Jenže pomáhají pouze dva provinilci, ostatní na to kašlou,“ rozčiloval se Zdeněk Kult. Navzdory těmto a dalším těžkostem chce děčínské Centrum roku postupně proměnit nově získaný jiřetínský areál k celoročnímu využití. Ožívat pak může i v čase zimních či jarních prázdnin, bude vhodným zázemím pro nejrůznější soustředění zájmových kroužků a skupin a podobné aktivity.