Pracovníci Národního parku České Švýcarsko pokácí vybrané stromy pod Mariinou vyhlídkou. V loňském roce v této oblasti požár sežehl přibližně dvě desítky hektarů lesa. Nyní některé stromy usychají, protože mají po požáru poškozené kořeny. Správa národního parku proto odstraní pouze suché stromy, které by mohly svým pádem ohrozit bezpečnost turistů. Jedná se především o ty, které se nachází podél červeně značené cesty z Jetřichovic na Mariinu vyhlídku. „Více než rok po požáru zůstalo území zcela bez zásahu pracovníků parku. Nyní však musíme eliminovat nebezpečí, které by v případě pádu stromu hrozilo turistům na červené cestě,“ řekl mluvčí Národního parku České Švýcarsko Antonín Votápek. Doplnil, že stezka byla po požáru také poničena a v současné době se už upravuje. Původně pracovníci národního parku zvažovali stezku zcela uzavřít a přeložit ji. Převážil ale názor stezku ponechat na své historické trase. Na správu parku to ale bude klást zvýšené nároky, kdy bude třeba provádět pečlivé a časté kontroly okolí stezky tak, aby riziko bylo co nejmenší.
V tomto směru již správa národního parku přijala veškerá potřebná opatření a pracovníci si už rozdělili potřebné úkoly a zodpovědnost. „Celé území jsme navíc označili cedulemi upozorňujícími na to, že je zde zvýšené riziko pádu suchých stromů. Žádnými opatřeními nelze riziko zcela vyloučit a vstup na stezku je na vlastní nebezpečí,“ upozornil ředitel Národního parku České Švýcarsko Zdeněk Patzelt.
Na požářišti v okolí Mariiny vyhlídky plánuje správa národního parku zasahovat co nejméně a pokud to bude možné, plochu ponechá přirozené sukcesi. „Přírodní regeneraci lesa zde budeme uměle ovlivňovat pouze tím, že budeme odstraňovat nálet nepůvodní borovice vejmutovky,“ vysvětlil Zdeněk Patzelt. Doplnil, že v případě nutnosti naopak pracovníci národního parku lokálně vysadí některé původní dřeviny jako například jedli či dub. Ty se již nevyskytují v okolí požářiště a nemohou se tedy přirozenou cestou na lesní plochu samovolně navrátit. Celá lokalita bude zároveň sloužit jako unikátní území, kde již byla zahájena celá řada výzkumných projektů souvisejících s přirozenou obnovou lesa na rozsáhlém požářišti. Odborníci tvrdí, že se skladba lesa bude měnit v cyklech podle přírodních podmínek. Na území po požáru se již nyní vyskytly zcela nové druhy dřevokazných hub a hmyzu. „Tyto druhy se vyskytují vždy jen na požářištích, po čase opět zmizí,“ dodal Antonín Votápek Plně zprovozněna již byla i sousední Vilemínina vyhlídka, kde bylo dokončeno vybudování vyhlídkové plošiny. Vyhlídka tak po mnoha desetiletích opět slouží k plné spokojenosti návštěvníkům parku.
Ani zničené území, ani nebezpečí turisty od návštěvy Jetřichovicka neodrazuje. Spíše naopak. Hodně lidí chce vidět místo, kde hořelo a taky je zajímá nový altán na Mariině skále.