Ještě zhruba dva měsíce potrvají sanační práce na zabezpečení nestabilních pískovců v oblasti děčínského Červeného vrchu.
V tamních svazích jde o zhruba tři sta padesát metrů dlouhý a do výšky zhruba sto metrů vybíhající svah, ve kterém se vyskytuje hned několik narušených skal i volně ležících balvanů. Stávaly se stále akutnější hrozbou, že se nečekaně začnou řítit na zástavbu v Drážďanské ulici.
„Celá stavba se stává ze sedmi oblastí, ve kterých musíme zabezpečovat větší narušené masivy a nebo i kusy, které se z nich utrhly už dříve.
Naším úkolem je také vybudovat v celé délce nebezpečného svahu těžký záchytný plot, který zabrání tomu, aby samovolně padající kameny neohrožovaly majetek a životy lidí v zástavbě pod svahem,“ vysvětlil stavbyvedoucí ústecké společnosti AZ Sanace Petr Ujfaluši.
Ústeckým stavbařům se už prakticky podařilo dokončit sanaci největšího objektu. Zabezpečují ho kotvy a betonové podpěry.
Ostatní skály jsou už očištěné od náletových dřevin a v některých místech museli stavbaři odstranit i rozvolněný pískovec.
„Problémy se objevily na skalní stěně číslo pět. Po očištění a odstranění náletů jsme zjistili, že jsou tam i další bloky, u kterých hrozí zřícení. Došlo tedy na pasportizaci těchto objektů a spolupracující odborníci rozhodnou o postupu dalších prací,“ uvedl stavbyvedoucí.
I přes nečekané problémy by se termín dokončení sanace neměl podstatně prodlužovat. Práce mají skončit zhruba v polovině letošního prosince. Ústecká firma na stavbu posílá v průměru osm až deset lidí. „To je dostatečný počet, abychom práce zvládli v termínu,“ dodal Petr Ujfaluši.
Zabezpečovací práce nad Drážďanskou ulicí si vyžádají zhruba deset milionů korun, větší část nákladů uhradí město Děčín z poskytnuté dotace ministerstva životního prostředí.
Na ukončenou sanaci pak musí navazovat následný monitorink skal. „To je běžně stanovenou podmínkou při poskytování státní dotace.
Do tohoto systému měření probíhajících skalních procesů už město začlenilo oblast Pastýřské a Teplické ulice a další lokality.
Náklady na provoz monitorovacího zařízení už musí hradit město Děčín pouze ze svého rozpočtu. Ročně půjde o statisíce korun,“ vysvětlil šéf odboru životního prostředí magistrátu Jiří Hykš.
Až skončí nynější sanace, překročí výdaje na zabezpečení děčínských skal v posledních třech letech částku čtyřiceti milionů korun.
Z devadesáti procent výdajů zatím, či teprve bude ještě platit rezort životního prostředí, půjde tedy o peníze ze státní pokladny.