Osmnáct až dvacet miliónů litrů vody zadrží retenční nádrž, kterou mezi Mlýny a Kytlicemi budují Lesy České republiky. Do výstavby nového vodohospodářského díla investují zhruba šest milionů korun.
„Jde o stavbu důležitou nejen pro lesní hospodaření, ale i okolní krajinu. V ní se díky nádrži voda bude udržovat a nové dílo by mělo také přispět ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin i živočichů v dané lokalitě,“ vysvětlil zástupce vedoucího rumburské správy Lesů ČR Tomáš Frinta.
Nádrž o rozloze zhruba jednoho hektaru bude zadržovat vodu v místech, kde už v minulosti podobná stavba existovala. „Patrné jsou zbytky někdejší hráze a také tu zůstaly klasické rybniční sedimenty, na kterých už vyrůstají náletové dřeviny,“ připomněl Tomáš Sedláček, který má na rumburské správě republikových lesů na starosti hmotný a investiční majetek.
Stavba retenční nádrže potrvá zhruba rok, skončí na počátku října 2008. Stane se významnou zásobárnou vody nejen pro okolní krajinu, ale i využívaným zdrojem v případě lesních či dalších požárů. „Ta nádrž bude prakticky celoročně poměrně dobře přístupná po dobře sjízdné lesní cestě, takže v případě požárů, které si samozřejmě vůbec nepřejeme, bude možné vodu získávat právě z tohoto zdroje,“ dodal Tomáš Sedláček.
S výběrem dodavatele prací neměly Lesy České republiky problém. Zájem o zakázku projevilo jedenáct firem, požadavky některých z nich za odvedenou práci se pohybovaly až na hranici osmi milionů korun. Stavbu investor nakonec svěřil ústecké firmě LAND, jejíž nabídka byla cenově nejvýhodnější a ústečtí stavbaři už přesvědčili o kvalitě své práce i při jiných stavbách v děčínském regionu.
„Znovuobnovení vodní plochy v místech, kterému se tady říká Tři rybníky, samozřejmě vítáme. Pokud vím, bývalá přehrada zásobovala brusírnu v Mlýnech. S vodou tady ale bývaly vždycky problémy, nádrž tedy vedle plnění dalších funkcí bude i takovou pojistkou pro případ požárů,“ poznamenal bývalý starosta obce Kytlice a mlýnský patriot Emil Sedláček.