Riziko úhynů zejména vzácných dravců a dalších větších ptáků po zasažení elektrickým proudem chtějí i na Děčínsku výraznější měrou omezit energetici. Přispějí k tomu nové ochranné prvky na stožárech vysokého napětí.
„Do montáže ochranných krytů investuje společnost ČEZ v příštích šesti letech zhruba sto deset milionů korun. Nemalé finanční částky z těchto vyčleněných peněz poplynou i ochranných opatření v děčínském regionu,“ uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro severní Čechy Soňa Hendrychová.
Severočeští energetici spolupracují s ornitology při ochraně ptáků už více než dvacet let. Děčínská energetika byla jednou z vůbec prvních firem, které se tomuto problému začaly intenzivnější věnovat dávno před tím, než distributorům elektřiny takovou povinnost uložila novela zákona o ochraně přírody.
Energetici tvrdí, že jejich spolupráce s ochránci přírody jde nad rámec zákonných povinností. „Společně jsme si stanovili priority a Česká ornitologická společnost ve spolupráci s dalšími partnery vypracovala seznam nejvíce ohrožených území. Instalaci ochranných prvků v těchto lokalitách budeme věnovat prvořadou pozornost. Platí to samozřejmě i v krajině Labských pískovců,“ uvedl Jiří Koutecký ze společnosti ČEZ Distribuce.
Po zásahu elektřinou na stožárech vysokého napětí zatím stále zbytečně hynou v celé republice stovky opeřenců. „Možná se dá dokonce mluvit i o počtech v řádu tisíců ptáků. Věřím, že společně s energetiky se nám tuto neradostnou bilanci podaří změnit. Vždyť v případě některých větších ptáků jako je sokol stěhovavý nebo raroh velký jde o kritické ohrožení,“ vysvětlil Pavel Křížek z Ochrany fauny České republiky.
Běžný život mnohých zvířat se řídí obrannými a ochrannými reflexy i zkušenostmi z hrozícího nebezpečí. Podobný pud sebezáchovy v případě velkých opeřenců usedajících na stožáry vysokého napětí ale chybí.
„Každý zásah elektřinou znamená ukončení jejich života nebo těžká poranění s pozdějším úhynem nebo trvalými následky. Proto nefunguje předávání a jakési zakódování těchto rizik,“ vysvětlil Pavel Křížek.