Stav ovzduší v Česku se opět zhoršuje. I v Děčíně v posledních týdnech zaznívají hlasy, že se v Děčíně špatně dýchá. Avšak lidé mohou zůstat klidní, protože pravidelná měření škodlivých látek, zhoršení ovzduší neprokázala. Kvalita ovzduší v Děčíně se proti minulým rokům nezhoršuje. Škodlivé látky jako oxid siřičitý a oxidy dusíku, které produkují především továrny, zůstávají ve vzduchu ve stejné míře jako před několika lety, kdy se ovzduší v Děčíně vyčistilo. „Jediným problémem v Děčíně je v současnosti zvýšená prašnost,“ uvedla tisková mluvčí děčínského magistrátu Barbora Vechová a doplnila, že město má zpracován od roku 2005 plán snižování emisí a imisí, včetně akčního programu, který je uveřejněn na webových stránkách města.
Vyšší výskyt prachových částic v ovzduší způsobují nejen emise z vytápění a spalovacích motorů, ale i prach z komunikací zvířený automobilovou dopravou, která stále vzrůstá. Dnes už není neobvyklé, že jedna rodina vlastní dvě auta a denně je využívá. Dnes se také mnozí lidé opět vracejí k vytápění uhlím a nevybírají si alternativní ekologické vytápění. Důvodem je nárůst cen elektrické energie a zemního plynu.
„Topíme uhlím, protože nás to pořád vyjde levněji než jiné zdroje,“ řekla Jana Boháčková z Děčína. Někteří spoluobčané však v kamnech spálí i běžný odpad včetně umělých hmot.
Již za několik let však mohou kontroloři zazvonit u kterékoli ze stovek tisíc domácností, které dosud topí uhlím a koksem. Ministerstvo životního prostředí tak chce po roce 2014 zajistit dodržování zákazu topení palivy, která silně znečišťují prostředí. Podle náměstkyně ředitele České inspekce životního prostředí Evy Tylové by měly úřady více využívat měření, která nevyžadují vstup úředníků do domů. „Zpřísnila bych kontrolu pracovníků samospráv, kteří už dnes mohou velmi účinně měřit spalování v domácích topeništích zvenku, takzvaně z ulice, a nedělají to prakticky vůbec. A pak samozřejmě přísný zákaz prodeje uhlí a koksu pro soukromé účely,“ řekla Tylová. Znečištění v Česku stále narůstá. V loňském roce byla kvalita ovzduší nejhorší za posledních pět let. Domácnosti se na znečištění ovzduší podílejí jednou pětinou. Zbytek způsobuje doprava a průmyslové provozy. Tuhými palivy dodnes topí 560 000 domácností.