Některé postupné kroky obnovy pomohla upřesnit schůzka zástupců města s přizvanými odborníky a dalšími iniciátory rekonstrukce vyhlídkové věže.
„Už na počátku minulého týdne jsme diskutovali o tom, jestli je uložení sejmutých částí rozhledny na biofarmě v Lipnici dostatečně bezpečné. Objevily se totiž obavy, aby na místo nepronikaly party zlodějů, které by konstrukce sváděla k dalšímu rozebírání a rychlému zpeněžení železa,“ připomněl českokamenický místostarosta Vojtěch Marek jeden z hlavních důvodů svolané schůzky. Ta nakonec přinesla jisté uklidnění, že areál prozatímní úschovy je dostatečně zabezpečený plotem a také pod neustálým dohledem uživatelů tamních pozemků.
„Zároveň jsme se domlouvali na dalších krocích. Myslím, že by bylo možné obnovu urychlit v případě nabídky, se kterou se ozvala jedna litoměřická firma,“ uvedla Jitka Tůmová, šéfka občanského sdružení Studený a Lipnice. To se začalo v záchraně starobylé rozhledny, která byla prohlášena kulturní památkou, angažovat i organizováním finanční sbírky. Na jejím kontě se už sešlo přes dvě stě tisíc korun. Právě tyto peníze by mohly pomoci postup obnovy uspíšit.
„Na biofarmu, kde je rozebraná konstrukce uložená, se dostavili i zástupci litoměřické firmy a jednali jsme o dalším postupu. Nabídli odvoz jednotlivých částí do Litoměřic a tam by se postarali o nezbytné opískování a další ošetření konstrukce. Na úhradě nákladů spojených s prvotními pracemi se firma hodlá sponzorsky také podílet,“ tvrdil specialista na kovové konstrukce Jan Janatka.
Scénář obnovy vyhlídkové věže sejmuté ze Studence bude podle názoru tohoto odborníka doznávat ještě některých korektur a změn. „Nejde o jednoduchou záležitost, ale město Česká Kamenice podnikne všechny potřebné kroky k tomu, aby se podařilo potřebné finance získat a obnovu dotáhnout do úspěšného konce,“ dodal českokamenický místostarosta Vojtěch Marek.