Chtějí tady založit školu. Děčínské zastupitelstvo na svém posledním zasedání rozhodlo, že jim prodá bývalou základní školu v Křešicích.
Jezuité zde chtějí založit školu typu Nativity se zahájením výuky od září příštího roku. Bude to druhý stupeň základní školy pro nadané žáky usilující o přijetí na střední školy.
„Nyní čekáme na zařazení školy do rejstříku škol na ministerstvu školství a rozhodnutí očekáváme v lednu,“ uvedl jezuita Václav Dlapka. Město se však na projektu podílet nebude. “Celý projekt by měl být financován ze strany nativity,“ uvedla mluvčí děčínského magistrátu Barbora Vechová
Přednost při přijímání mají děti z rodin s nízkými příjmy či děti jinak znevýhodněné. „Důraz budeme klást především na předměty, které jsou důležité pro přechod na střední školu.
Za obzvlášť důležitou považujeme výuku cizích jazyků a také informatiku,“ vysvětlil jezuita Václav Dlapka. doplnil, že škola Nativity se vyznačuje téměř celodenní výchovnou a vzdělávací péčí a nabízí program pro děti i během prázdnin. Škola typu Nativity umožní vzdělávání ve skupinách s malým počtem dětí. „Individuální přístup k žákům je velkým přínosem ve způsobu výuky,“ pokračovala Barbora Vechová.
Jezuité v Děčíně působili od roku 1926.
V budově dnešní restaurace U kaple v Chrástu se nacházel exerciční dům. Později si řád Tovaryšstva Ježíšova postavil nový objekt v Kaštanové ulici, kde dodnes sídlí Okresní ředitelství Police ČR. „Konec řádu v Děčíně nastal v roce 1950 při celostátní akci K, kdy Filozofický institut Tovaryšstva Ježíšova, přepadli příslušníci policie a Stb, zabavili veškerý majetek, obsadili školu a všech 53 řeholníků deportovali do koncentračního tábora v Bohosudově,“ vysvětlil ředitel děčínského oblastního muzea v Děčíně, Milan Rosenkranc.
Řád Tovaryšstva Ježíšova projevil zájem o navrácení exercičního domu u kaple v Chrástu. Soud však rozhodl v neprospěch. „Držel se názoru, že zabavený majetek nelze vydat bez speciálního restitučního zákona,“ řekl Václav Dlapka a doplnil, že budova bývalého filozofického institutu byla zapsána do seznamu církví odebraných nemovitostí. „Nic jsme nepodnikali. Čekáme, že se najde nějaké rozumné, obecně platné řešení v jednáních mezi představiteli státu a církve,“ dodal jezuita. Od začátku nového tisíciletí se o navrácení majetku církvi diskutuje, avšak dosud bez výsledku.