Tamní zastupitelé se na zasedání dohodli o přijetí vyhlášky o zřízení městské policie a zároveň přijali další vyhlášku, která se týkala jejich stejnokrojů. V současné době se koná výběrové řízení na strážníky. „Chtěli bychom mít asi čtyři strážníky, kteří by začali svou funkci plně vykonávat od nového roku,“ řekl starosta města Jiříkov Michal Maják.