Na dotace z Evropské unie se už v současné době připravují starostové mikroregionu Sever ze Šluknovského výběžku společně se starosty sedmi německých příhraničních obcí z Horní Lužice. Věnují se především přeshraniční spolupráci a rozvoji cestovního ruchu. „Připravujeme několik společných projektů, na které budeme žádat dotace řádově v desítkách milionů korun od ministerstva pro místní rozvoj z programu Evropské unie Cíl 3, který je pokračováním programu Interreg III.A. Jedná se hlavně o rozvoj cestovního ruchu. Dále vybudování cyklostezek a hypostezek a jejich vzájemné propojení s německými,“ vysvětlila předsedkyně Místní akční skupiny Šluknovsko Eva Hamplová.
Starostové obcí mají v úmyslu rozšířit i nabídku pro cestovní kanceláře. „Pro turisty připravujeme putování po rozhlednách. A některé z nich jsou v současnosti ve špatném stavu. Abychom měli turistům co ukazovat budeme muset rozhledny rekonstruovat. V tom by nám měl pomoci právě program Cíl 3,“ popsala jeden z projektů Hamplová a doplnila, že například v obci Lipová a Dolní Poustevna by chtěli postavit zcela nové rozhledny.
Dalším připravovaným projektem je Putování bez batohů. „V rámci rozvoje cestovního ruchu bychom chtěli nabídnout putovní turistiku bez zátěže. Turisté budou každou noc trávit na jiném místě a zavazadla jim vždy dopraví autobus přímo na místo,“ upřesnila Eva Hamplová.
Mezi další projekty patří rekonstrukce typického lidového domu pro Horní Lužici, který by se zpřístupnil veřejnosti. Návštěvníci by měli možnost seznámit se s typickým nábytkem a vybavením a tím si přiblížit i život tehdejších obyvatel. Podobný dům stojí i v Sasku a tak lidé budou mít možnost srovnání života typických obyvatel Saska a severních Čech.
Pracovníci regionálního informačního centra ve Šluknově připravili projekt zaměřený na vzdělávání. „Usilujeme o to, aby se pracovníci infocenter na obou stranách hranice mezi sebou domluvili. To znamená, že Češi se budou učit německy a Němci zase česky,“ řekla Hamplová a dodala, že součástí vzdělávacího projektu je i vzájemné propojení internetových stránek.
Německá strana připravila projekt na rekonstrukci veřejných prostranství v obcích.
Z dotačních programů Evropské unie se ve Šluknovském výběžku již podařilo opravit most ve Vilémově, silnici v Dolní Poustevně nebo zámek ve Šluknově.