„Na Děčínsko přišli Slováci ze Slovenska v padesátých letech, v tehdejších náborech na stavby 1. a 2. pětiletky a v rámci doosídlování pohraničí. V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století přicházeli další Slováci na Děčínsko v rámci pracovních migrací do průmyslu i jako vojáci základní vojenské služby, kteří pak zůstali. Mírný příliv Slováků se projevil i na počátku 90. let minulého století,“ řekla předsedkyně Klubu slovenské kultury v Praze Helena Nosková. Návštěvníci muzea na výstavě naleznou dobové fotografie z let 1868 - 2003. Provázejí je dobové předměty, většinou části oděvu a předmětů každodenní potřeby z pozůstalostí Slováků žijících v různých regionech Čech. Archivní prameny vypovídají o jejich životě v cizích zemích, reemigraci a usídlování.