Dlužníkem vůči některým svým dodavatelům stále zůstává Hřensko. Obec se do nezáviděníhodné situace dostala zejména v souvislosti s odstraňováním škod, které tam nejprve způsobila loňská jarní povodeň. Další těžkosti pak přinesl orkán Kirill, který na počátku letošního roku řádil především v soutěskách řeky Kamenice.
„Bylo zřejmé, že náklady spojené s odstraňováním způsobených škod nemůže obec hradit ze svého rozpočtu. Sice jsme díky pojištěnému majetku získali částečnou náhradu od pojišťovny, ale zároveň jsme požádali o poskytnutí dotace ministerstvo pro místní rozvoj. Z příslušného odboru tohoto rezortu jsme už na jaře dostali zprávu, že dojde ke kladnému vyřízení naší žádosti. Na peníze ale stále čekáme,“ popsal vývoj událostí hřenský starosta Josef Černý.
Celková výše obou dotací dosahuje zhruba půldruhého milionu korun. Obec na základě daných příslibů z ministerstva zadala práce odborným firmám. Ty se už se svěřenými zakázkami vyrovnaly, na úhradu peněz ale zatím čekají marně. „Faktury jsme dosud neměli z čeho zaplatit. Pro Hřensko je to hodně nepříjemná situace,“ poznamenal starosta.
Neuhrazenou zakázkou zatím zůstává obnova soklů a zábradlí na pobřežních zdech kolem řeky Kamenice. Obec za odvedenou práci dluží ústecké stavební firmě. Na úhradu faktur čeká také další ústecká společnost, jejíž pracovníci na jaře odstraňovali v soutěskách řeky Kamenice následky řádění orkánu Kirill. „Byly tam popadané stromy a došlo k poničení jedné galerie ,“ připomněl zakázku za zhruba čtyři sta tisíc korun starosta Černý.
Slíbené a stále neposílané peníze z ministerstva pro místní rozvoj už vedly k úvahám o tom, že o vzniklé situaci bude hřenská radnice informovat šéfa rezortu Jiřího Čunka. K obratu došlo ale právě v těchto dnech.
„Ministerstvo eviduje dvě žádosti, které už před časem byly po projednání doporučené k podpoře. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky už získal od obce všechny potřebné doklady a proto také došlo k vystavení rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po podpisu příslušné smlouvy dojde k zaslání peněz na speciální konto a obec bude moci dotace čerpat. Předpokládáme, že se tak stane v nejbližších dnech,“ informovala Jana Kozlíková z ministerského odboru komunikace.
Hřensko tak má naději, že se po delším čekání na dotace bude moci s dodavateli prací konečně vyrovnat. Současně ale tamní radnici čekají další nové starosti. Jednak s vyřízením veškeré administrativy, která s vyúčtováním dotační agendy souvisí. Obec bude ale zároveň požadovat další finanční podporu státu.
„Musíme zajistit obnovu poničených ochozů a lávek v části přístupové stezky do Divoké soutěsky ve směru od Mezní Louky. Ze stanoviska odborníků totiž jasně vyplývá, že by se tamní galerie vzhledem k rozsahu jejich poškození mohly nečekaně zřítit. Na tyto rozsáhlejší zásahy, které si vynutí uzavření části Divoké soutěsky, bude Hřensko požadovat peníze z některého dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj nebo z dalších zdrojů,“ uvedl starosta Josef Černý.