I v takové podobě se vracejí mnohé knihy do děčínské městské knihovny. Někteří lidé se k vypůjčeným dílům chovají dost neurvale.
„Když jde třeba jen o částečně uvolněné listy nebo narušenou vazbu, dá se taková kniha ještě zachránit. Ve stovkách případů jsou ale knihy už tolik poničené, že je musíme vyřadit. Je opravdu těžko pochopitelné, že někdo knihy úmyslně ničí,“ posteskl si v právě končícím Týdnu knihoven ředitel děčínské knihovny Ladislav Zoubek.
Pokud jde o svazky, které už není možné znovu zakoupit, snaží se knihovna uvést dílo do takového stravu, aby kniha mohla přinášet potěšení i poučení ještě dalším čtenářům. Často ale podobná záchrana možná není.
„Knížka s ohmatanými listy nebo i ohnutými rohy sice nevypadá hezky, ale je zároveň důkazem o tom, že vzbudila zájem Když mezi čtenáři koluje řadu let, nemůže vypadat jako nová. To je prostě přirozené opotřebování. Ovšem pro úmyslné ničení knih neexistuje žádné ospravedlnění,“ zlobil se ředitel Zoubek.
Děčínská knihovna usiluje o to,aby získávala další nové čtenáře. Knihy se totiž v sílící konkurenci elektronických médií i dalších možností trávení volného času prosazují stále obtížněji. „nemůžeme zůstávat pouze u takových činností jako je pouhé půjčování knih. Každoročně pořádáme plejádu akcí pro nejmenší čtenáře. Myslím, že si je doslova hýčkáme, protože sem přichází stovky školáků na společné besedy. Mám vždy radost z toho, když dokazují, že danou knihu četli, že je příběhy literárních hrdinů zaujaly,“ připomněla Eva Kubšová z dětského oddělení.
Ovšem i s nejmladší čtenářskou generací mívá děčínská knihovna určité problémy. Jde zejména o pozdní vracení knih, na které marně čekají další zájemci. Opakované výzvy k navrácení díla se často setkávají bez patřičné odezvy. „Mrzí nás, když pak nastane reakce zcela obrácená. Rodiče na základě takových provinění svým potomkům zakáží do knihovny chodit. Na druhou stranu máme docela hezké pocity z toho, když sem přijde celá rodina. Pár knížek si vypůjčí děti a pak za zajímavým čtením do oddělení pro dospělé zamíří jejich rodiče,“ dodala knihovnice.