Kontroly pobytu cizinců na území České republiky prováděli v pondělních pozdních večerních hodinách policisté Cizinecké a zahraniční policie v děčínských barech, hernách a restauracích Ve stejný den se ke kontrolám připojili i pracovníci kontrolního oddělení Úřadu práce v Děčíně.
Ti prověřovali, zda nejen ciz
inci, ale i čeští občané pracují v souladu se zákonem. Zaměřili se i na zaměstnavatele, především stavebních firem. „Během kontrol jsme narazili na několik prohřešků u cizinců, u českých občanů i soukromých firem,“ řekl vedoucí kontrolního oddělení Úřadu práce vDěčíně Antonín Krejčí. Pracovní povolení si nezajistili a na českém území pracovali nelegálně někteří ukrajinští a vietnamští občané. „Při kontrolách jsme zjistili, že někteří čeští občané jsou v evidenci uchazečů o práci a přesto jsme je přistihli při výkonu práce,“ pokračoval Antonín Krejčí. Tito lidé budou okamžitě vyřazeni z evidence úřadu práce a bude s nimi zahájeno přestupkové řízení.
Problémy se objevili i u firem, které neměly v pořádku pracovně právní vztahy. „Neměli uzavřeny pracovní smlouvy či dohody o provedení práce,“ dodal Krejčí. Policisté z cizinecké a pohraniční policie během kontrolní akce prověřili na čtyři desítky cizinců. „U žádného cizího státního příslušníka jsme nezjistli porušení cizineckého zákona. Všichni měli doklady v pořádku a pobyt na území ČR legální,“ uvedla tisková mluvčí Cizinecké a pohraniční policie v Ústí nad Labem Eva Jaklová a doplnila, že akce měla spíše preventivní charakter.Cílem bylo připravit se na nový způsob práce cizinecké policie po vstupu České republiky do schengenského prostoru. Vstup do schengenského prostoru je oficiálně datován k 1. lednu 2008. Tímto datem budou na hraničních přechodech odstraněny hraniční kontroly a policisté, kteří tyto kontroly vykonávali, se přesunou do terénu do příhraničí.