Objekty jejich skicářů se stala zvířata chovaná v Zoo Děčín. Dělo se tak v rámci několikaletého projektu, který organizuje univerzita Lipsko společně s děčínským gymnáziem a střední školou ve Freitalu u Drážďan. Tato přeshraniční spolupráce si klade za cíl především prohloubení jazykových a výtvarných dovedností. „Do děčínské zoo jsme nepřišli sami, doprovázelo nás jedenáct studentů freitálského gymnázia. Jak naši, tak němečtí žáci, byli vybaveni skicáři a obyčejnými tužkami a několik hodin se pokoušeli věrohodně zachytit zvířata v expozicích,“ vysvětlila učitelka výtvarné výchovy děčínského gymnázia Taťána Altová. Během návštěvy vzniklo mnoho zdařených skic, které později posloužily jako podklad pro další práci. „Studenti tyto náčrtky v dalších dnech dále zpracovávali, používali při tom výtvarné nejrůznější techniky. Mohu jmenovat například malbu na sklo, sádru, tempery, latexy, kachle nebo výrobu lehkých polystyrénových mobilů,“ uvedla Altová. Proč se tématem letošního ročníku projektu stala právě zvířata ze zoo? „Vloni jsme s dětmi kreslili v ekologickém středisku Natura Rumburk. Tam se jim moc líbilo, měly možnost se pohybovat v blízkosti jelenů, lam, prasat, ovcí, papoušků a dalších zvířat, a proto i letos chtěli mezi zvířata. Děčínská zoo má své kouzlo, proto bylo rozhodování o dalším cíli našeho společného malování celkem jednoduché“ vysvětlila Altová. Projekt probíhá na dvou rovinách. První se odehrává vždy na podzim v Čechách, druhá pak brzy z jara v Německu. O plánech jarní části mají učitelky jasno už nyní. „Vydáme se s dětmi po staré německé pošťácké stezce,“ doplnila kantorka německé skupiny Anett Günter. Samotní studenti tuto výměnnou akci vítají. „Je to dobré především kvůli jazyku. Se studenty z Německa jsme totiž v kontaktu celý den. Máme je rozdělené do rodin,“ doplnila studentka 2. ročníku děčínského gymnázia Adéla Burdová.